Thứ tư, 17/04/2024, 08:51
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Quyết toán chi chương trình muc tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 2024 Biểu số 68 22/QĐ-UBND 08/01/2024
2 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2022 2024 Biểu số 67 22/QĐ-UBND 08/01/2024
3 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022 2024 Biểu số 66 22/QĐ-UBND 08/01/2024
4 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 2024 Biểu số 65 22/QĐ-UBND 08/01/2024
5 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2024 Biểu số 64 22/QĐ-UBND 08/01/2024
6 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 2024 Biều số 63 22/QĐ-UBND 08/01/2024
7 Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 2024 Biểu số 62 22/QĐ-UBND 08/01/2024
8 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 2023 Biểu mẫu số 68 1725/QĐ-UBND 28/12/2022
9 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2021 2023 Biểu mẫu số 67 1725/QĐ-UBND 28/12/2022
10 Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 2023 Biểu mẫu số 66 1725/QĐ-UBND 28/12/2022
11 Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 2023 Biểu mẫu số 65 1725/QĐ-UBND 28/12/2022
12 Quyết toán chi Ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2023 Biểu mẫu số 64 1725/QĐ-UBND 02/01/2023
13 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 2023 Biểu mẫu số 63 1725/QĐ-UBND 28/12/2022
14 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2021 2022 Biểu mẫu số 62 1725/QĐ-UBND 28/12/2022
15 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2021 Biểu mẫu số 68 1787/QĐ-UBND 30/12/2021
16 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2020 2021 Biểu mẫu số 67 1787/QĐ-UBND 30/12/2021
17 Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 2021 Biểu mẫu số 66 1787/QĐ-UBND 30/12/2021
18 Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2021 Biểu mẫu số 65 1787/QĐ-UBND 30/12/2021
19 Quyết toán chi Ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2021 Biểu mẫu số 64 1787/QĐ-UBND 30/12/2021
20 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2021 Biểu mẫu số 63 1787/QĐ-UBND 30/12/2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây