Thứ hai, 15/07/2024, 21:07
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2024 2024 292/BC-UBND 03/07/2024
2 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2024 2024 Biểu số 61 224/BC-STC 11/07/2024
3 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2024 2024 Biểu số 60 224/BC-STC 11/07/2024
4 Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2024 2024 Biểu số 59 224/BC-STC 11/07/2024
5 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2024 216/BC-UBND 216/BC-UBND 27/05/2024
6 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Lai Châu 2024 Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Lai Châu 214/BC-UBND 27/05/2024
7 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 2024 Biểu số 8, Biêu số 10 55/BC-STC 24/04/2024
8 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2024 2024 Biểu số 61 94/BC-STC 11/04/2024
9 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2024 2024 Biểu số 60 94/BC-STC 11/04/2024
10 Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2024 2024 Biểu số 59 94/BC-STC 11/04/2024
11 Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Lai Châu 2024 123/BC-UBND 123/BC-UBND 27/03/2024
12 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 2024 08/QĐ-STC 08/QĐ-STC 19/02/2024
13 Tình hình nợ của chính quyền địa phương năm 2023 2024 29/BC-UBND 24/01/2024
14 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 2024 Biểu số 58 24/QĐ-UBND 08/01/2024
15 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 2024 Biểu số 57 24/QĐ-UBND 08/01/2024
16 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024 2024 Biểu số 56 24/QĐ-UBND 08/01/2024
17 Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 2024 Biểu số 55 24/QĐ-UBND 08/01/2024
18 Tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2024 2024 Biểu số 54 24/QĐ-UBND 08/01/2024
19 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2024 Biểu số 53 24/QĐ-UBND 08/01/2024
20 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2024 Biểu số 52 24/QĐ-UBND 08/01/2024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây