Thứ bảy, 02/03/2024, 01:57
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 2024 08/QĐ-STC 08/QĐ-STC 19/02/2024
2 Tình hình nợ của chính quyền địa phương năm 2023 2024 29/BC-UBND 24/01/2024
3 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 2024 Biểu số 58 24/QĐ-UBND 08/01/2024
4 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 2024 Biểu số 57 24/QĐ-UBND 08/01/2024
5 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024 2024 Biểu số 56 24/QĐ-UBND 08/01/2024
6 Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 2024 Biểu số 55 24/QĐ-UBND 08/01/2024
7 Tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2024 2024 Biểu số 54 24/QĐ-UBND 08/01/2024
8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2024 Biểu số 53 24/QĐ-UBND 08/01/2024
9 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2024 Biểu số 52 24/QĐ-UBND 08/01/2024
10 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2024 2024 Biểu số 51 24/QĐ-UBND 08/01/2024
11 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2024 2024 Biểu số 50 24/QĐ-UBND 08/01/2024
12 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024 2024 Biểu số 49 24/QĐ-UBND 08/01/2024
13 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 2024 Biểu số 48 24/QĐ-UBND 08/01/2024
14 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 2024 Biểu số 47 24/QĐ-UBND 08/01/2024
15 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 2024 Biểu số 47 24/QĐ-UBND 08/01/2024
16 Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 2024 Biểu số 46 24/QĐ-UBND 08/01/2024
17 Quyết toán chi chương trình muc tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 2024 Biểu số 68 22/QĐ-UBND 08/01/2024
18 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2022 2024 Biểu số 67 22/QĐ-UBND 08/01/2024
19 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022 2024 Biểu số 66 22/QĐ-UBND 08/01/2024
20 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 2024 Biểu số 65 22/QĐ-UBND 08/01/2024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây