Thứ năm, 26/01/2023, 20:21
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo tình hình nợ của chính quyền địa phương năm 2022 2023 03/BC-STC 05/01/2023
2 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022 2023 Biểu số 61 22/BC-STC 11/01/2023
3 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 2023 Biểu mẫu số 60 22/BC-STC 11/01/2023
4 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2022 2023 Biểu mẫu số 59 22/BC-STC 11/01/2023
5 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Biểu mẫu số 58 15/QĐ-UBND 05/01/2023
6 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 2023 Biểu mẫu số 57 15/QĐ-UBND 05/01/2023
7 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2023 2023 Biểu mẫu số 56 15/QĐ-UBND 05/01/2023
8 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2023 2023 Biểu mẫu số 55 15/QĐ-UBND 05/01/2023
9 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 54 15/QĐ-UBND 05/01/2023
10 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2023 Biểu mẫu số 53 15/QĐ-UBND 05/01/2023
11 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20223 2023 Biểu mẫu số 52 15/QĐ-UBND 05/01/2023
12 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2023 2023 Biểu mẫu số 51 15/QĐ-UBND 05/01/2023
13 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2023 2023 biểu mẫu số 50 15/QĐ-UBND 05/01/2023
14 Dự toán chi NSĐP, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 2023 Biểu mẫu số 49 15/QĐ-UBND 05/01/2023
15 Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Biểu mẫu số 48 15/QĐ-UBND 05/01/2023
16 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2023 2023 Biểu mẫu số 47 15/QĐ-UBND 05/01/2023
17 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 46 15/QĐ-UBND 05/01/2023
18 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 2023 Biểu mẫu số 68 1725/QĐ-UBND 28/12/2022
19 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2021 2023 Biểu mẫu số 67 1725/QĐ-UBND 28/12/2022
20 Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 2023 Biểu mẫu số 66 1725/QĐ-UBND 28/12/2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây