Thứ bảy, 13/04/2024, 12:04
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 2023 Biểu mẫu số 45 442/BC-STC 28/11/2023
2 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 2023 Biểu mẫu số 44 442/BC-STC 28/11/2023
3 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2023 2023 Biểu mẫu số 43 442/BC-STC 28/11/2023
4 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 2023 Biểu mẫu số 42 442/BC-STC 28/11/2023
5 Tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2024 2023 Biểu mẫu số 41 442/BC-STC 28/11/2023
6 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2023 Biểu mẫu số 40 442/BC-STC 28/11/2023
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2023 Biểu mẫu số 39 442/BC-STC 28/11/2023
8 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2024 2023 Biểu mẫu số 38 442/BC-STC 28/11/2023
9 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2024 2023 Biểu mẫu số 37 442/BC-STC 28/11/2023
10 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2024 2023 Biểu mẫu số 36 442/BC-STC 28/11/2023
11 Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024 2023 Biểu mẫu số 35 442/BC-STC 28/11/2023
12 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 2023 Biểu mẫu số 34 442/BC-STC 28/11/2023
13 Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 2023 Biểu mẫu số 33 442/BC-STC 28/11/2023
14 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 45 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
15 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu mẫu số 44 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
16 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 43 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
17 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 42 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
18 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 41 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
19 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 40 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
20 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 39 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây