Thứ hai, 15/07/2024, 19:05
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
21 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 38 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
22 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu mẫu số 37 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
23 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 36 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
24 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 35 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
25 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu mẫu số 34 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
26 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu mẫu số 33 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
27 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 2021 Biểu mẫu số 45 460/BC-STC 03/12/2021
28 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 2021 Biểu mẫu số 44 460/BC-STC 03/12/2021
29 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2022 2021 Biểu mẫu số 43 460/BC-STC 03/12/2021
30 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022 2021 Biểu mẫu số 42 460/BC-STC 03/12/2021
31 Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 2021 Biểu mẫu số 41 460/BC-STC 03/12/2021
32 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 40 460/BC-STC 03/12/2021
33 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 39 460/BC-STC 03/12/2021
34 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 38 460/BC-STC 03/12/2021
35 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 37 460/BC-STC 03/12/2021
36 Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2021 Biểu mẫu số 36 460/BC-STC 03/12/2021
37 Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2022 2021 Biểu mẫu số 35 460/BC-STC 03/12/2021
38 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 2021 Biểu mẫu số 34 460/BC-STC 03/12/2021
39 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2022 2021 Biểu mẫu số 33 460/BC-STC 03/12/2021
40 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 2020 Biểu mẫu số 45 2672/BC-STC 07/12/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây