Thứ hai, 15/07/2024, 20:35
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2024 2024 292/BC-UBND 03/07/2024
2 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2024 216/BC-UBND 216/BC-UBND 27/05/2024
3 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Lai Châu 2024 Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Lai Châu 214/BC-UBND 27/05/2024
4 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 2024 Biểu số 8, Biêu số 10 55/BC-STC 24/04/2024
5 Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Lai Châu 2024 123/BC-UBND 123/BC-UBND 27/03/2024
6 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 2024 08/QĐ-STC 08/QĐ-STC 19/02/2024
7 Tình hình nợ của chính quyền địa phương năm 2023 2024 29/BC-UBND 24/01/2024
8 Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 2023 614/BC-UBND 614/BC-UBND 28/12/2023
9 Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV 2023 662/BC-HĐND 662/BC-HĐND 05/12/2023
10 Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSĐP năm 2023; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2024; dự thảo Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2024 2023 615/BC-HĐND 615/BC-HĐND 27/11/2023
11 Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước đối với báo cáo kiểm toán năm 2022 và kiến nghị năm trước chưa thực hiện của tỉnh Lai Châu 2023 Biểu mẫu từ số 01 đến số 12 458/BC-UBND 27/10/2023
12 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 2023 465/BC-UBND 31/10/2023
13 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 2023 370/BC-UBND 15/09/2023
14 Báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2023 328/BC-UBND 20/08/2023
15 Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán quý II, năm 2023 2023 309/BC-UBND 20/08/2023
16 Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán quý I, năm 2023 2023 145/BC-UBND 20/08/2023
17 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 2023 1372/STC-QLNS 21/07/2023
18 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2023 178/BC-UBND 24/05/2023
19 Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và phê duyệt mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2023 663/QĐ-UBND 15/05/2023
20 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 2023 263/BC-UBND 07/07/2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây