Thứ bảy, 20/04/2024, 09:03
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2024 2024 Biểu số 61 94/BC-STC 11/04/2024
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2024 2024 Biểu số 60 94/BC-STC 11/04/2024
3 Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2024 2024 Biểu số 59 94/BC-STC 11/04/2024
4 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biễu mẫu số 61 05/BC-STC 05/01/2024
5 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Biểu mẫu số 60 05/BC-STC 05/01/2024
6 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 05/BC-STC 05/01/2024
7 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2023 2023 Biểu mẫu số 61 348/BC-STC 09/10/2023
8 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 2023 Biểu mẫu số 60 348/BC-STC 09/10/2023
9 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 348/BC-STC 09/10/2023
10 Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng 9 năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 348/BC-STC 09/10/2023
11 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 61 222/BC-STC 05/07/2023
12 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Biểu mẫu số 60 222/BC-STC 05/07/2023
13 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 222/BC-STC 05/07/2023
14 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu số 61 98/BC-STC 07/04/2023
15 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Biểu mẫu số 60 98/BC-STC 07/04/2023
16 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 98/BC-STC 07/04/2023
17 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022 2023 Biểu số 61 22/BC-STC 11/01/2023
18 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 2023 Biểu mẫu số 60 22/BC-STC 11/01/2023
19 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2022 2023 Biểu mẫu số 59 22/BC-STC 11/01/2023
20 Cân đối NSĐP 9 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 59 Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 11/10/2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây