Thứ sáu, 24/05/2024, 18:25
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
41 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 2021 Biểu mẫu số 60 106/BC-STC 07/04/2021
42 Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 2021 2021 Biểu mẫu số 59 106/BC-STC 07/04/2021
43 Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 2020 2021 Biểu mẫu số 61 11/BC-STC 15/01/2021
44 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý IV năm 2020 2021 Biểu mẫu số 60 11/BC-STC 15/01/2021
45 Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 2020 2021 Biểu mẫu số 59 11/BC-STC 15/01/2021
46 Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2020 2021 14/BC-UBND 15/01/2021
47 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 Biểu mẫu số 61 2233/BC-STC 12/10/2020
48 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020 2020 Biểu mẫu số 60 2233/BC-STC 12/10/2020
49 Cân đối Ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 Biểu mẫu số 59 2233/BC-STC 12/10/2020
50 Cân đối Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020 Biểu mẫu số 59 1523/BC-STC 09/07/2020
51 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 2020 Biểu mẫu số 60 1523/BC-STC 09/07/2020
52 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020 Biểu mẫu số 61 1523/BC-STC 09/07/2020
53 Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2019 2020 16/BC-UBND 27/04/2020
54 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2020 2020 Biểu mẫu số 61 687/BC-STC 11/04/2020
55 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 2020 Biểu mẫu số 60 687/BC-STC 11/04/2020
56 Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 2020 2020 Biểu mẫu số 59 687/BC-STC 11/04/2020
57 Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 2019 2020 Biểu mẫu số 61 10/BC-UBND 15/01/2020
58 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý IV năm 2019 2020 Biểu mẫu số 60 10/BC-UBND 15/01/2020
59 Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 2019 2020 Biểu mẫu số 59 10/BC-UBND 15/01/2020
60 Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2018 2019 16/BC-UBND 24/07/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây