Thứ sáu, 24/05/2024, 18:00
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
21 Ước thực hiện thu NSNN 9 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 60 Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 11/10/2022
22 Ước thực hiện chi NSĐP 9 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 61 Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 11/10/2022
23 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 61 237/BC-STC 06/07/2022
24 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 60 237/BC-STC 06/07/2022
25 Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 59 237/BC-STC 06/07/2022
26 Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2022 2022 Biểu mẫu số 61 125/BC-STC 11/04/2022
27 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 2022 Biểu mẫu số 60 125/BC-STC 11/04/2022
28 Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 2022 2022 Biểu mẫu số 59 125/BC-STC 11/04/2022
29 Báo cáo tình hình nợ của chính quyền địa phương năm 2021 2021 03/BC-UBND 09/01/2022
30 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2021 2021 Biểu mẫu số 61 12/BC-STC 09/01/2022
31 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Biểu mẫu số 60 12/BC-STC 09/01/2022
32 Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2021 Biểu mẫu số 59 12/BC-STC 09/01/2022
33 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021 2021 Biểu mẫu số 61 360/BC-STC 06/10/2021
34 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 2021 Biểu mẫu số 60 360/BC-STC 06/10/2021
35 Cân đối Ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021 2021 Biểu mẫu số 59 360/BC-STC 06/10/2021
36 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 2021 Biểu mẫu số 61 241/BC-STC 09/07/2021
37 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 2021 Biểu mẫu số 60 241/BC-STC 09/07/2021
38 Cân đối Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 2021 Biểu mẫu số 59 241/BC-STC 09/07/2021
39 Tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2021 2021 202/BC-UBND 02/07/2021
40 Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 2021 2021 Biểu mẫu số 61 106/BC-STC 07/04/2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây