Thứ hai, 15/07/2024, 19:43

Lịch sử ngành tài chính Việt Nam

Bộ trưởng tài chính qua các thời kỳ Giai đoạn 1945-1954 Chấn chỉnh Ngân sách Nhà nước 1945-1950 Thống nhất quản lý tài chính 1951 -1954 Giai đoạn 1955-1975 Xây dựng và thực hiện Ngân sách Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình...

Lịch sử ngành Tài chính Lai Châu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH TÀI CHÍNH LAI CHÂU (1962 -2020) Ngày 28/8/1945 là mốc son ghi dấu sự ra đời của ngành Tài chính cách mạng Việt Nam và đã trở thành ngày truyền thống hàng năm để các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành kế thừa và viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào...

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Lai Châu

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LAI CHÂU (Kèm theo Quyết định số: 26/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Lai Châu) Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng...

Sơ đồ tổ chức bộ máy

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC SỞ I. Phòng Quản lý ngân sách 1. Chức năng Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách trong việc đảm bảo nguồn thu và đáp ứng nhiệm vụ chi của ngân sách...

Lãnh đạo sở

  Họ và...

Đơn vị trực thuộc

Trung Tâm  tư vấn, dịch vụ tài chính I. Chức năng 1. Trung tâm Tư vấn, dịch vụ tài chính tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài chính có chức năng phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động thông tin tư vấn, tư vấn về tài chính; thực hiện các...

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CỦA SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CỦA SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU

Vị trí, địa chỉ trụ sở

SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU Địa chỉ: Tầng 8 - 9, Nhà B - Khu Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu Điện thoại: +84-2313876525 Email: sotc@laichau.gov.vn Website: http://sotaichinh.laichau.gov.vn/.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây