Thứ bảy, 13/04/2024, 12:07
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 2024 Biểu số 58 24/QĐ-UBND 08/01/2024
2 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 2024 Biểu số 57 24/QĐ-UBND 08/01/2024
3 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024 2024 Biểu số 56 24/QĐ-UBND 08/01/2024
4 Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 2024 Biểu số 55 24/QĐ-UBND 08/01/2024
5 Tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2024 2024 Biểu số 54 24/QĐ-UBND 08/01/2024
6 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2024 Biểu số 53 24/QĐ-UBND 08/01/2024
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2024 Biểu số 52 24/QĐ-UBND 08/01/2024
8 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2024 2024 Biểu số 51 24/QĐ-UBND 08/01/2024
9 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2024 2024 Biểu số 50 24/QĐ-UBND 08/01/2024
10 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024 2024 Biểu số 49 24/QĐ-UBND 08/01/2024
11 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 2024 Biểu số 48 24/QĐ-UBND 08/01/2024
12 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 2024 Biểu số 47 24/QĐ-UBND 08/01/2024
13 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 2024 Biểu số 47 24/QĐ-UBND 08/01/2024
14 Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 2024 Biểu số 46 24/QĐ-UBND 08/01/2024
15 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Biểu mẫu số 58 15/QĐ-UBND 05/01/2023
16 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 2023 Biểu mẫu số 57 15/QĐ-UBND 05/01/2023
17 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2023 2023 Biểu mẫu số 56 15/QĐ-UBND 05/01/2023
18 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2023 2023 Biểu mẫu số 55 15/QĐ-UBND 05/01/2023
19 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 54 15/QĐ-UBND 05/01/2023
20 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2023 Biểu mẫu số 53 15/QĐ-UBND 05/01/2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây