Thứ tư, 22/05/2024, 17:30
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
21 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20223 2023 Biểu mẫu số 52 15/QĐ-UBND 05/01/2023
22 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2023 2023 Biểu mẫu số 51 15/QĐ-UBND 05/01/2023
23 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2023 2023 biểu mẫu số 50 15/QĐ-UBND 05/01/2023
24 Dự toán chi NSĐP, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 2023 Biểu mẫu số 49 15/QĐ-UBND 05/01/2023
25 Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Biểu mẫu số 48 15/QĐ-UBND 05/01/2023
26 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2023 2023 Biểu mẫu số 47 15/QĐ-UBND 05/01/2023
27 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 46 15/QĐ-UBND 05/01/2023
28 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Biểu mẫu số 58 20/QĐ-UBND 09/01/2022
29 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 2022 Biểu mẫu số 57 20/QĐ-UBND 09/01/2022
30 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022 2022 Biểu mẫu số 56 20/QĐ-UBND 09/01/2022
31 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022 2022 Biểu mẫu số 55 20/QĐ-UBND 09/01/2022
32 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 2022 Biểu mẫu số 54 20/QĐ-UBND 09/01/2022
33 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu mẫu số 53 20/QĐ-UBND 09/01/2022
34 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu mẫu số 52 20/QĐ-UBND 09/01/2022
35 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022 2022 Biểu mẫu số 51 20/QĐ-UBND 09/01/2022
36 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu mẫu số 50 20/QĐ-UBND 09/01/2022
37 Dự toán chi NSĐP, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2022 Biểu mẫu số 49 20/QĐ-UBND 09/01/2022
38 Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Biểu mẫu số 48 20/QĐ-UBND 10/01/2022
39 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 2022 Biểu mẫu số 47 20/QĐ-UBND 10/01/2022
40 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2022 2022 Biểu mẫu số 46 20/QĐ-UBND 10/01/2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây