Thứ năm, 23/05/2024, 08:27
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
41 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Biểu mẫu số 58 27/QĐ-UBND 12/01/2021
42 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 2021 Biểu mẫu số 57 27/QĐ-UBND 12/01/2021
43 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2021 2021 Biểu mẫu số 56 27/QĐ-UBND 12/01/2021
44 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 2021 Biểu mẫu số 55 27/QĐ-UBND 12/01/2021
45 Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 2021 Biểu mẫu số 54 27/QĐ-UBND 12/01/2021
46 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2021 Biểu mẫu số 53 27/QĐ-UBND 12/01/2021
47 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2021 Biểu mẫu số 52 27/QĐ-UBND 12/01/2021
48 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2021 Biểu mẫu số 51 27/QĐ-UBND 12/01/2021
49 Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Biểu mẫu số 48 27/QĐ-UBND 12/01/2021
50 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 2021 Biểu mẫu số 47 27/QĐ-UBND 12/01/2021
51 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2021 2021 Biểu mẫu số 46 27/QĐ-UBND 12/01/2021
52 Dự toán chi Ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2021 Biểu mẫu số 50 27/QĐ-UBND 12/01/2021
53 Dự toán chi NSĐP, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2021 Biểu mẫu số 49 27/QĐ-UBND 11/01/2021
54 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Biểu mẫu số 58 31/QĐ-UBND 15/01/2020
55 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2020 Biểu mẫu số 57 31/QĐ-UBND 15/01/2020
56 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2020 2020 Biểu mẫu số 56 31/QĐ-UBND 15/01/2020
57 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 2020 Biểu mẫu số 55 31/QĐ-UBND 15/01/2020
58 Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2020 Biểu mẫu số 54 31/QĐ-UBND 15/01/2020
59 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu mẫu số 53 31/QĐ-UBND 15/01/2020
60 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu mẫu số 52 31/QĐ-UBND 15/01/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây