Thứ hai, 15/07/2024, 19:52
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
41 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 2020 Biểu mẫu số 44 2672/BC-STC 07/12/2020
42 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2021 2020 Biểu mẫu số 43 2672/BC-STC 07/12/2020
43 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 2020 Biểu mẫu số 42 2672/BC-STC 07/12/2020
44 Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 2020 Biểu mẫu số 41 2672/BC-STC 07/12/2020
45 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu mẫu số 40 2672/BC-STC 07/12/2020
46 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu mẫu số 39 2672/BC-STC 07/12/2020
47 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu mẫu số 38 2672/BC-STC 07/12/2020
48 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu mẫu số 37 2672/BC-STC 07/12/2020
49 Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2020 Biểu mẫu số 36 2672/BC-STC 07/12/2020
50 Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2021 2020 Biểu mẫu số 35 2672/BC-STC 07/12/2020
51 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 2020 Biểu mẫu số 34 2672/BC-STC 07/12/2020
52 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2021 2020 Biểu mẫu số 33 2672/BC-STC 07/12/2020
53 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 2019 Biểu mẫu số 45 2220/BC-STC 03/12/2019
54 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 44 2220/BC-STC 03/12/2019
55 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2020 2019 Biểu mẫu số 43 2220/BC-STC 03/12/2019
56 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 42 2220/BC-STC 03/12/2019
57 Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2019 Biểu mẫu số 41 2220/BC-STC 03/12/2019
58 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 40 2220/BC-STC 03/12/2019
59 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 39 2220/BC-STC 03/12/2019
60 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 38 2220/BC-STC 03/12/2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây