Thứ năm, 30/05/2024, 09:53
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
21 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2020 2021 Biểu mẫu số 62 1787/QĐ-UBND 30/12/2021
22 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 2021 Biểu mẫu số 68 22/QĐ-UBND 12/01/2021
23 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2019 2021 Biểu mẫu số 67 22/QĐ-UBND 12/01/2021
24 Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 2021 Biểu mẫu số 66 22/QĐ-UBND 12/01/2021
25 Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 2021 Biểu mẫu số 65 22/QĐ-UBND 12/01/2021
26 Quyết toán chi Ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 2021 Biểu mẫu số 64 22/QĐ-UBND 12/01/2021
27 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 2021 Biểu mẫu số 63 22/QĐ-UBND 12/01/2021
28 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2019 2020 Biểu mẫu số 62 22/QĐ-UBND 12/01/2020
29 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 2020 Biểu mẫu số 68 15/QĐ-UBND 09/01/2020
30 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 2020 Biểu mẫu số 67 15/QĐ-UBND 09/01/2020
31 Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 2020 Biểu mẫu số 65 15/QĐ-UBND 09/01/2020
32 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018 2020 Biểu mẫu số 63 15/QĐ-UBND 09/01/2020
33 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 (BM 66) 2020 Biểu mẫu số 66 15/QĐ-UBND 08/01/2020
34 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2018 2018 Biểu mẫu số 62 15/QĐ-UBND 09/01/2020
35 Công khai Quyết toán NSĐP năm 2017 2018 1660/QĐ-UBND 28/12/2018
36 Công khai Quyết toán NSĐP năm 2016 2018 26/QĐ-UBND 12/01/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây