Thứ sáu, 30/09/2022, 16:01
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Biểu mẫu số 58 20/QĐ-UBND 09/01/2022
2 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 2022 Biểu mẫu số 57 20/QĐ-UBND 09/01/2022
3 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022 2022 Biểu mẫu số 56 20/QĐ-UBND 09/01/2022
4 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022 2022 Biểu mẫu số 55 20/QĐ-UBND 09/01/2022
5 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 2022 Biểu mẫu số 54 20/QĐ-UBND 09/01/2022
6 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu mẫu số 53 20/QĐ-UBND 09/01/2022
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu mẫu số 52 20/QĐ-UBND 09/01/2022
8 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022 2022 Biểu mẫu số 51 20/QĐ-UBND 09/01/2022
9 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu mẫu số 50 20/QĐ-UBND 09/01/2022
10 Dự toán chi NSĐP, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2022 Biểu mẫu số 49 20/QĐ-UBND 09/01/2022
11 Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Biểu mẫu số 48 20/QĐ-UBND 10/01/2022
12 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 2022 Biểu mẫu số 47 20/QĐ-UBND 10/01/2022
13 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2022 2022 Biểu mẫu số 46 20/QĐ-UBND 10/01/2022
14 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Biểu mẫu số 58 27/QĐ-UBND 12/01/2021
15 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 2021 Biểu mẫu số 57 27/QĐ-UBND 12/01/2021
16 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2021 2021 Biểu mẫu số 56 27/QĐ-UBND 12/01/2021
17 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 2021 Biểu mẫu số 55 27/QĐ-UBND 12/01/2021
18 Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 2021 Biểu mẫu số 54 27/QĐ-UBND 12/01/2021
19 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2021 Biểu mẫu số 53 27/QĐ-UBND 12/01/2021
20 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2021 Biểu mẫu số 52 27/QĐ-UBND 12/01/2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây