Thứ năm, 30/11/2023, 09:34
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 2023 370/BC-UBND 15/09/2023
2 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2023 2023 Biểu mẫu số 61 348/BC-STC 09/10/2023
3 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 2023 Biểu mẫu số 60 348/BC-STC 09/10/2023
4 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 348/BC-STC 09/10/2023
5 Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng 9 năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 348/BC-STC 09/10/2023
6 Báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2023 328/BC-UBND 20/08/2023
7 Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán quý II, năm 2023 2023 309/BC-UBND 20/08/2023
8 Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán quý I, năm 2023 2023 145/BC-UBND 20/08/2023
9 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 2023 1372/STC-QLNS 21/07/2023
10 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2023 178/BC-UBND 24/05/2023
11 Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và phê duyệt mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2023 663/QĐ-UBND 15/05/2023
12 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 2023 263/BC-UBND 07/07/2023
13 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2023 2023 259/BC-UBND 06/07/2023
14 Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước đối với báo cáo kiểm toán năm 2022 và kiến nghị năm trước chưa thực hiện của tỉnh Lai Châu 2023 194/BC-UBND 06/06/2023
15 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 61 222/BC-STC 05/07/2023
16 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Biểu mẫu số 60 222/BC-STC 05/07/2023
17 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 222/BC-STC 05/07/2023
18 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Lai Châu 2023 177/BC-UBND 21/05/2023
19 Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV 2022 97/TBXDCQ-MTTQ-BTT 30/11/2022
20 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 2023 101/BC-UBND 31/03/2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây