Chủ nhật, 19/05/2024, 14:30
Triển khai Kế hoạch số 3128/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh

Triển khai Kế hoạch số 3128/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh

 •   26/08/2022 04:16:00
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0
Học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy

Học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy

 •   22/07/2022 05:53:00
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 354-CV/ĐUK ngày 19/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh v/v mời dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Hội nghị Trung ương năm, khóa XIII và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy.
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương V, khóa XIII và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương V, khóa XIII và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy

 •   22/07/2022 02:53:00
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 980-CV/TU ngày 15/7/2022 của Tỉnh ủy v/v mời dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Công văn số 354-CV/ĐUK ngày 19/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh v/v mời dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Hội nghị Trung ương năm, khóa XIII và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy.
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra tại huyện Mường Tè

Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra tại huyện Mường Tè

 •   03/06/2022 05:33:00
 •   Đã xem: 906
 •   Phản hồi: 0
QUANG CẢNH HỘI NGHỊ TẠI ĐIỂM CẦU SỞ TÀI CHÍNH

Sáng ngày 18/5/2022, Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06- NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị.

 •   19/05/2022 03:31:00
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/5/2022, Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06- NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị.
Đảng viên, công chức viên chức và người lao động Sở Tài chính tham dự Hội nghị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị

 •   15/04/2022 04:23:00
 •   Đã xem: 963
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/4/2022, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chủ trì Hội nghị.
Đ/c Lê Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị

Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

 •   12/04/2022 03:18:00
 •   Đã xem: 881
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 28/3/2022 của Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 107-KH/BCSĐ ngày 01/4/2022 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 24/KH-STC ngày 05/4/2022 của Sở Tài chính quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ
Hội nghị tổng kết ngành tài chính năm 2021

Hội nghị tổng kết ngành tài chính năm 2021

 •   07/01/2022 05:02:00
 •   Đã xem: 879
 •   Phản hồi: 0
Đ/c Lê Tuấn Anh, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tóm tăt tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý tài chính, ngân sách; công tác quản lý giá, tài sản công và công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, ....

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài Chính về tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính, ngân sách; công tác quản lý giá, tài sản công ,...

 •   31/12/2021 06:41:00
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 31/12/2021, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đến thăm và làm việc với Sở Tài chính
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định, Quyết định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy

 •   06/10/2021 11:39:00
 •   Đã xem: 664
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định, Quyết định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy.
Đồng chí Lò Văn Duy – Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách năm 2020 của Trung Tâm y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

 •   30/09/2021 11:39:00
 •   Đã xem: 455
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 29/9/2021, thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra năm 2021, Sở Tài chính tiến hành công bố Quyết định số 230/QĐ-STC ngày 22/9/2021 của Giám đốc sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách năm 2020 của Trung Tâm y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

 •   16/09/2021 11:39:00
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/9/2021, Sở Tài chính Lai Châu ban hành Công văn số 1582/STC-NS về việc tham giaý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu
Đồng chí Lò Văn Duy - Phó Bí thư Đảng bộ Sở tham dự Hội nghị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

 •   12/06/2021 06:15:00
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 126-CV/ĐUK ngày 10/6/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mời dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa chuyên đề năm 2021.
Đ/c Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa đồng chí Lê Tuấn Anh

Công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Tuấn Anh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Lai Châu

 •   25/09/2020 08:07:00
 •   Đã xem: 775
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25-9/2020, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tài chính đối với đồng chí Lê Tuấn Anh

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây