Chủ nhật, 16/06/2024, 18:26

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thứ bảy - 24/12/2022 20:00
Chiều ngày 24/12/2022, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở- Chủ trì; các đồng chí: Lò Văn Duy, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Quý Dương, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Công đoàn; tham dự Hội nghị còn có Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở

 
Công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã nêu rõ: Năm 2022 tình hình dịch bệnh, giá dầu và giá đầu vào một số nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân trong tỉnh; thời tiết diễn biến thất thường, cùng với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết của Quốc hội, một số hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%; Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, Thuế TNCN và tiền thuê đất; giảm 50% thuế GTGT đối với nguồn thu XDCB vãng lai theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính trong năm 2022 đã tác động lớn đến thu NSĐP và tiến độ triển khai các dự án đầu tư...Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Tài chính, Sở Tài chính luôn quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN; điều hành thu, chi ngân sách đảm bảo nguồn lực để chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, khắc phục thiên tai, các chế độ chính sách, đề án, nghị quyết của tỉnh và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh; chủ động, kịp thời đề xuất các giải pháp chính sách tài khoá, tổ chức triển khai quyết liệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ tài chính - NSNN đã đề ra, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân.
Đ/c Phạm Quý Dương, Phó Giám đốc Sở thông qua báo cáo
Kết quả một số nhiệm vụ nổi bật trong năm như sau:
- Hoàn thanh 100% chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh năm 2022; 
Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 06 Nghị quyết; 08 Quyết định về các lĩnh vực tài chính - ngân sách; quản lý giá tài sản công; tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu... và trình 02 dự thảo Quyết định (quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh, quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh); 
- Tham gia cho ý kiến 1.098 lượt công văn, văn bản của các Sở, ban, Ngành, các doanh nghiệp... và cơ quan Trung ương liên quan đến quản lý tài chính - ngân sách; lĩnh vực đầu tư; lĩnh vực quản lý giá, công sản, tài sản công, tài chính doanh nghiệp; 
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến ngày 20/12/2022 là 2.175,77 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán Trung ương giao và đạt 97% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2022 là 2.262 tỷ đồng, tăng 15% so với Trung ương giao, đạt 100% so với HĐND tỉnh giao.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản; thành lập các tổ rà soát đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
- Kịp
thời tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và điều hành giá trên địa bàn tỉnh, thực hiện chế độ báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Tài chính.
- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện đúng quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công; căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Trung ương, của tỉnh đã ban hành.

- Đã hoàn thành 04/04 cuộc thanh tra, đạt 100% kế hoạch thanh tra được phê duyệt. Qua công tác thanh tra đã hướng dẫn cho các đơn vị được thanh tra thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, công tác chấp hành pháp luật về THTK, CLP góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính.......

Năm 2023 là năm thứ 3 triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, tài chính 05 năm 2021 - 2025. Tình hình kinh tế, chính trị dự báo sẽ còn phức tạp, khó lường, kinh tế của tỉnh vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát, tỷ giá tăng; thiên tai, dịch bệnh, biến khổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - NSNN của tỉnh năm 2023. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và của Bộ Tài chính, Sở Tài chính cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

(1) Bám sát chương trình làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kết luận; các đề án, nghị quyết, thông báo kết luận của tỉnh, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách năm 2023.

(2) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố điều hành công tác quản lý tài chính theo các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và Bộ Tài chính nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách năm 2023 được HĐND tỉnh giao cụ thể:

- Về thu ngân sách: Phối hợp với Cục thuế tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý thu, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn, lậu thuế, gian lận thuế, lợi dụng chính sách hoàn thuế, phấn đấu vượt dự toán thu NSNN được HĐND tỉnh giao. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ;

- Về chi ngân sách: Quản lý chặt chẽ chi NSNN, thực hiện nghiêm các quy định về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu kịp thời cho tỉnh về kinh phí bổ sung, phát sinh để đảm bảo mục tiêu PTKT - XH: Kinh phí thực hiện các chính sách đề án trong lĩnh vực nông nghiệp; các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát sinh khác, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở trong công tác quản lý tài chính - ngân sách; không ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách, nếu không thực sự cần thiết hoặc chưa xác định được nguồn.

(3) Quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho các công trình, dự án theo kế hoạch vay đã ký kết, thực sự có hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn cân đối theo khả năng ngân sách địa phương.

(4) Về lĩnh vực Tài chính đầu tư: Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi các khoản tạm ứng, ứng trước quá hạn; đôn đốc các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán, không dồn vào cuối năm. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành, xử lý các vi phạm trong công tác quyết toán dự án; hướng dẫn, phối hợp các Chủ đầu tư xử lý những vướng mắc trong quyết toán dự án. Xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện phân bổ, quản lý sử dụng, thanh quyết toán vốn đầu tư thuộc NSĐP của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã và vốn đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của KBNN tỉnh, huyện.

(5) Về lĩnh vực quản lý giá và tài sản công: Thực hiện có hiệu quả việc rà soát, sắp xếp, xử lý nhà đất, tài sản công; Kịp thời theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tăng, giảm của giá cả thị trường; thực hiện chế độ báo cáo tình hình giá cả hàng hoá hàng tháng đảm bảo thời gian quy định; tăng cường kiểm tra công tác bình ổn giá; triển khai khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để đáp ứng yêu cầu thông tin về tài sản công phục vụ công tác báo cáo, chỉ đạo điều hành của tỉnh. Quản lý tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. Tổng hợp kịp thời nhu cầu mua sắm tài sản theo hình thức mua sắp tập trung của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

6) Về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp: Phối hợp xây dựng chính sách phù hợp để khuyến khích, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; tập trung tham mưu, hướng dẫn việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp; tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ tạm ứng ngân sách nhà nước của các Công ty có vốn, phần vốn nhà nước; công tác cổ phần, thoái vốn tại Doanh nghiệp nhà nước.

(7) Về công tác thanh tra: Thực hiện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí trong chi NSNN. Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý thu, chi NSNN; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý NSNN; Thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước, nhằm kịp thời ngăn ngừa việc chi sai chế độ, chính sách, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được nhà nước giao tại cơ quan, đơn vị.

(8) Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng: Trình UBND tỉnh Báo cáo kết quả công tác đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của toàn tỉnh năm 2022 gửi Bộ Tài chính; Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; Chương trình hành động THTK, CLP năm 2023 đảm bảo thời gian và đầy đủ nội dung theo quy định.

(9) Về công tác cải cách hành chính: Tiếp tục rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của các cơ quan, đơn vị để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; Ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cải cách hành chính năm 2023 khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; Tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính đảm bảo đúng quy định. Tổ chức rà soát, đánh giá danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, qua đó tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2022-2025 của tỉnh.

(10) Thực hiện cải cách công vụ: Tiếp tục rà soát luân chuyển, điều động, tiếp nhận, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của Sở Tài chính theo hướng "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Sở; Thực hiện triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt.

(11) Tham mưu văn bản hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác khoá sổ và mở sổ sách kế toán đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán; thực hiện đối chiếu xác định số liệu thu, chi NSĐP, chuyển nguồn dư dự toán, dư tạm ứng và thực hiện việc quyết toán NSĐP năm 2022; nhập liệu dự toán năm 2023 trên hệ thống Tabmis; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra, các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra...; chuẩn bị số liệu, tài liệu phục vụ tốt các đoàn thanh tra, kiểm toán theo kế hoạch năm 2023.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thuận
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

laichau.gov.vn
mof
dichvucong
Đăng ký tài sản nhà nước
Fanpage
qhns
Tabmis
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập54
  • Hôm nay8,781
  • Tháng hiện tại353,889
  • Tháng trước475,055
  • Tổng lượt truy cập81,517,378
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây