Thứ sáu, 08/12/2023, 23:53
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2023 2023 Biểu mẫu số 61 348/BC-STC 09/10/2023
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 2023 Biểu mẫu số 60 348/BC-STC 09/10/2023
3 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 348/BC-STC 09/10/2023
4 Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng 9 năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 348/BC-STC 09/10/2023
5 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 61 222/BC-STC 05/07/2023
6 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Biểu mẫu số 60 222/BC-STC 05/07/2023
7 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 222/BC-STC 05/07/2023
8 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu số 61 98/BC-STC 07/04/2023
9 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Biểu mẫu số 60 98/BC-STC 07/04/2023
10 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2023 Biểu mẫu số 59 98/BC-STC 07/04/2023
11 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022 2023 Biểu số 61 22/BC-STC 11/01/2023
12 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 2023 Biểu mẫu số 60 22/BC-STC 11/01/2023
13 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2022 2023 Biểu mẫu số 59 22/BC-STC 11/01/2023
14 Cân đối NSĐP 9 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 59 Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 11/10/2022
15 Ước thực hiện thu NSNN 9 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 60 Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 11/10/2022
16 Ước thực hiện chi NSĐP 9 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 61 Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 11/10/2022
17 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 61 237/BC-STC 06/07/2022
18 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 60 237/BC-STC 06/07/2022
19 Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 2022 Biểu mẫu số 59 237/BC-STC 06/07/2022
20 Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2022 2022 Biểu mẫu số 61 125/BC-STC 11/04/2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây