Thứ sáu, 24/05/2024, 18:38

Sở Tài chính tuyên truyền, triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023)

Thứ sáu - 17/03/2023 06:13
Thực hiện Kế hoạch số 910/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh v/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023), với mục đích; 
- Tiếp tục khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa -văn nghệ, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và tri thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam nói chung và con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
- Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là việc phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Lai Châu nói riêng trước yêu cầu mới, bao gồm cả những giá trị văn hóa truyền thống và giá trị văn hóa hiện đại, màtiêu biểu là giá trị dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
- Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa -văn nghệ và Đề cương về Văn hóa Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại.
- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan toả sâu rộng, tránh phô chương, hình thức, lãng phí; gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; sự kiện lịch sử, chính trị -xã hội quan trọng, nhất là những sự kiện về văn hóa, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vềcông tác văn hóa, văn học nghệ thuật, đặc biệt là Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
(Nội dung hoạt động và các hoạt động cụ thể có Kế hoạch kèm theo)
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

laichau.gov.vn
mof
dichvucong
Đăng ký tài sản nhà nước
Fanpage
qhns
Tabmis
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập49
  • Hôm nay14,472
  • Tháng hiện tại370,070
  • Tháng trước293,241
  • Tổng lượt truy cập81,058,504
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây