Thứ sáu, 30/09/2022, 14:16
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 2021 Biểu mẫu số 45 460/BC-STC 03/12/2021
2 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 2021 Biểu mẫu số 44 460/BC-STC 03/12/2021
3 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2022 2021 Biểu mẫu số 43 460/BC-STC 03/12/2021
4 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022 2021 Biểu mẫu số 42 460/BC-STC 03/12/2021
5 Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 2021 Biểu mẫu số 41 460/BC-STC 03/12/2021
6 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 40 460/BC-STC 03/12/2021
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 39 460/BC-STC 03/12/2021
8 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 38 460/BC-STC 03/12/2021
9 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 37 460/BC-STC 03/12/2021
10 Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2021 Biểu mẫu số 36 460/BC-STC 03/12/2021
11 Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2022 2021 Biểu mẫu số 35 460/BC-STC 03/12/2021
12 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 2021 Biểu mẫu số 34 460/BC-STC 03/12/2021
13 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2022 2021 Biểu mẫu số 33 460/BC-STC 03/12/2021
14 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 2020 Biểu mẫu số 45 2672/BC-STC 07/12/2020
15 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 2020 Biểu mẫu số 44 2672/BC-STC 07/12/2020
16 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2021 2020 Biểu mẫu số 43 2672/BC-STC 07/12/2020
17 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 2020 Biểu mẫu số 42 2672/BC-STC 07/12/2020
18 Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 2020 Biểu mẫu số 41 2672/BC-STC 07/12/2020
19 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu mẫu số 40 2672/BC-STC 07/12/2020
20 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu mẫu số 39 2672/BC-STC 07/12/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây