Chủ nhật, 19/05/2024, 12:49

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ nhật - 25/06/2023 01:32
   Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/ĐUK, ngày 13/4/2023 của Đảng ủy KCCQ & DN tỉnh về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025,
   Sáng ngày 25/6/2023 Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị, đại diện Đảng ủy KCCQ&DN tỉnh có đồng chí Lý Công Hà, phó Bí thư Đảng ủy; Về phía Đảng bộ Sở Tài chính, có đồng chí Lê Tuấn Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở, đồng chí Lò Văn Duy, Phó Bí thư Đảng ủy Sở; các đồng chí trong BCH Đảng ủy Sở Tài chính và cấp ủy các chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ 1, 2, 3.

(Ảnh:  Đồng chí Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng bộ khai mạc Hội nghị)

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lò Văn Duy, Phó bí thư Đảng ủy Sở trình bày dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Quý Dương, Ủy viên BCH Đảng ủy Sở trình bầy dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Sở Tài chính, lần thứ IV, giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

(Ảnh: Đồng chí Lò Văn Duy, Phó Bí thư Đảng ủy trình bầy dự thảo báo cáo)

 

(Ảnh: Đồng chí Phạm Quý Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm)

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua: Đảng bộ Sở Tài chính đã tập trung tuyên truyền, triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch số 44-KH/TU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2023; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận, thông báo của tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cùng các đơn vị tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết, pháp luật của nhà nước, không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật; Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện và hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm đã được phê duyệt; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của cấp trên, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Tỉnh đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết phát huy nội lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. Tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, các hoạt động hướng tới chào mừng các sự kiện lịch sử lớn của dân tộc.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ 2020 -2025

STT Các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ (2020-2025) đề ra Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ (2020-2025) đề ra Kết quả
1 Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao
Đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đề ra
2 Có 100 (%) đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương khóa XIII Có 100 (%) đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương khóa XIII

Đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đề ra
3 Hằng năm có 100% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiện vụ; có 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hằng năm có 100% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiện vụ; có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
vượt 5% so với Nghị quyết Đại hội đề ra
4 Hằng năm, có 95% đảng viên hoạt thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hằng năm, có 100% đảng viên hoạt thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
vượt 5% so với Nghị quyết Đại hội đề ra
5 Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 08 đảng viên Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 09 đảng viên vượt 12% so với Nghị quyết Đại hội đề ra
6 Hằng năm, thực hiện việc kiểm tra giám sát đối với 01 chi bộ trực thuộc Hằng năm, thực hiện việc kiểm tra giám sát đối với 01 chi bộ trực thuộc
Đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đề ra
7 Hằng năm, cơ quan đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hoá (theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch). Hằng năm, cơ quan đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hoá (theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch).

Đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đề ra
8 Tỷ lệ các tổ chức đoàn thể từ loại hoàn thành tốt trở lên đạt 100%; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15%. Tỷ lệ các tổ chức đoàn thể từ loại hoàn thành tốt trở lên đạt 100%; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 33%. (năm 2020 HTXS; 2021 HTT; 2022 HTT)
Vượt 18% so với Nghị quyết Đại hội đề ra
 
(Ảnh: Đồng chí Lý Công Hà, Phó bí thư Đảng ủy KCCQ&DN tỉnh phát biểu)
   Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lý Công Hà, Phó bí thư Đảng ủy KCCQ&DN tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo của Đảng bộ Sở Tài chính, số liệu, nội dung báo cáo đã bám sát theo đề cương của Đảng ủy KCCQ&DN tỉnh và đảm bảo thời gian quy định; Đồng chí ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Sở Tài chính đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đảng bộ Sở đã đề ra. Tại hội nghị, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Sở Tài chính cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế từ đó dự báo tình hình để có giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
   Tại hội nghị, cũng ghi nhận nhiều ý kiến tham gia, phát biểu bổ sung thêm nhiều nội dung vào dự thảo báo cáo sơ kết và giải pháp để khắc phục hạn chế và thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ Sở đề ra.
(Ảnh: Đồng chí, Phạm Văn Hưng, bí thư Chi bộ 1 phát biểu)

(Ảnh: Đồng chí Trần Văn Minh, Bí thư chi bộ 3 phát biểu).

Tác giả: Nguyễn Văn Thuận
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây