Thứ hai, 20/05/2024, 14:34

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định, Quyết định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy

Thứ tư - 06/10/2021 11:39
Ngày 06/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định, Quyết định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy.

Thực hiện Công văn số 184-CV/ĐUK ngày 04/10/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, mời dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Tại điểm cầu của Sở Tài chính, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức cho 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tham dự Hội nghị, đảm bảo theo đúng nội dung chương trình của Ban tổ chức Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt nội dung chủ yếu của các Quy định, Quyết định, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy gồm:
1) Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

2) Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
3) Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

4) Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

5) Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

6) Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 26/7/2021 về một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

7) Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng.

8) Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiệu, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn 02-HD/TU, ngày 06/7/2021 của Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Hoi nghi ngay 06 10 2

Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã nêu cao tinh thần học tập, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những nội dung cốt lõi, cơ bản các Quy định, Quyết định, Kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy, trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao làm tốt công tác tham mưu Lãnh đạo cấp ủy Đảng bộ Sở thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Tác giả: Trần Đức Nhân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây