Thứ năm, 30/11/2023, 08:33
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 2023 370/BC-UBND 15/09/2023
2 Báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2023 328/BC-UBND 20/08/2023
3 Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán quý II, năm 2023 2023 309/BC-UBND 20/08/2023
4 Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán quý I, năm 2023 2023 145/BC-UBND 20/08/2023
5 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 2023 1372/STC-QLNS 21/07/2023
6 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2023 178/BC-UBND 24/05/2023
7 Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và phê duyệt mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2023 663/QĐ-UBND 15/05/2023
8 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 2023 263/BC-UBND 07/07/2023
9 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2023 2023 259/BC-UBND 06/07/2023
10 Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước đối với báo cáo kiểm toán năm 2022 và kiến nghị năm trước chưa thực hiện của tỉnh Lai Châu 2023 194/BC-UBND 06/06/2023
11 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Lai Châu 2023 177/BC-UBND 21/05/2023
12 Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV 2022 97/TBXDCQ-MTTQ-BTT 30/11/2022
13 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 2023 101/BC-UBND 31/03/2023
14 Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị KTNN về Kiểm toán NSĐP năm 2021 tỉnh Lai Châu và toán hoạt động Đề án ổn định dân cư, phát triển KTXH vùng TĐC thủy điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 2022 482/BC-UBND 22/12/2022
15 Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách quyết toán NSNN năm 2021 của tỉnh Lai Châu 2023 93/BC-UBND 23/03/2023
16 Báo cáo tình hình nợ của chính quyền địa phương năm 2022 2023 03/BC-STC 05/01/2023
17 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2022 2022 Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 11/10/2022
18 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 2022 Số 1245/STC-NS 03/08/2022
19 Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2022 2022 223/BC-UBND 06/07/2022
20 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Lai Châu 2022 152/BC-UBND 24/05/2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây