Thứ tư, 17/04/2024, 08:37
Phổ biến, triển khai các văn bản của cấp trên

Phổ biến, triển khai các văn bản của cấp trên

 •   15/08/2022 04:36:00
 •   Đã xem: 701
 •   Phản hồi: 0
Triển khai văn bản chỉ đạo UBND tỉnh

Triển khai văn bản chỉ đạo UBND tỉnh

 •   04/08/2022 22:01:00
 •   Đã xem: 535
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Thông tư số 43/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

Triển khai Thông tư số 43/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

 •   04/08/2022 21:46:00
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1206/STC-VP ngày 29/7/2022 của Sở Tài chínhV/v triển khai văn bản cấp trên

Công văn số 1206/STC-VP ngày 29/7/2022 của Sở Tài chínhV/v triển khai văn bản cấp trên

 •   01/08/2022 03:21:00
 •   Đã xem: 427
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2634/UBND-KTN ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh V/v triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2642/UBND-KSTT ngày 26/7/2022 v/v triển khai thực hiện Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/7/2022 của BTV Tỉnh ủy

V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/7/2022 của BTV Tỉnh ủy

 •   31/07/2022 23:25:00
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2640/UBND-KTN ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/7/2022 của BTV Tỉnh ủy.
V/v Triển khai các văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

V/v Triển khai các văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

 •   27/07/2022 21:08:00
 •   Đã xem: 1145
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 318-CV/BCSĐ ngày 25/7/2022; Công văn số 329- CV/BCSĐ ngày 25/7/2022; Công văn số 332-CV/BCSĐ ngày 26/7/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
V/v triển khai thực hiện Công văn số 2546/UBND-VX ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh

V/v triển khai thực hiện Công văn số 2546/UBND-VX ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh

 •   27/07/2022 20:47:00
 •   Đã xem: 479
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2546/UBND-VX ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP Kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống dịch Covid-19
V/v phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

V/v phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

 •   27/07/2022 05:50:00
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 15/STP-HĐPH ngày 18/7/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu V/v phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
V/v triển khai một số văn bản cấp trên

V/v triển khai một số văn bản cấp trên

 •   27/07/2022 05:33:00
 •   Đã xem: 704
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2561/UBND-TH ngày 22/7/2022; Công văn số 2597/UBND-TH ngày 25/7/2022; Công văn số 2601/UBND-TH ngày 25/7/2022; Công văn số 2602/UBND-TH ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh
V/v triển khai Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính

V/v triển khai Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính

 •   27/07/2022 05:29:00
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2454/UBND-TH ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh v/v triển khai Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính
V/v quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

V/v quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 •   27/07/2022 05:19:00
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 320-CV/BCSĐ ngày 21/7/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh v/v quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

 •   06/05/2019 06:30:00
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây