Thứ bảy, 27/05/2023, 19:53
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 45 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
2 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu mẫu số 44 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
3 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 43 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
4 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 42 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
5 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 41 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
6 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 40 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
7 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 39 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
8 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 38 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
9 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu mẫu số 37 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
10 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 36 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
11 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu số 35 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
12 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu mẫu số 34 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
13 Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình HĐND cấp tỉnh 2022 Biểu mẫu số 33 Báo cáo số 430/BC-STC ngày 05/12/2022 04/12/2022
14 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 2021 Biểu mẫu số 45 460/BC-STC 03/12/2021
15 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 2021 Biểu mẫu số 44 460/BC-STC 03/12/2021
16 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2022 2021 Biểu mẫu số 43 460/BC-STC 03/12/2021
17 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022 2021 Biểu mẫu số 42 460/BC-STC 03/12/2021
18 Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 2021 Biểu mẫu số 41 460/BC-STC 03/12/2021
19 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 40 460/BC-STC 03/12/2021
20 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 39 460/BC-STC 03/12/2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây