Thứ sáu, 09/06/2023, 07:38

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CỦA SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CỦA SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU
Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
  BAN GIÁM ĐỐC      
1 Lê Tuấn Anh Giám đốc 0213.3876440 anhlt.sotc@laichau.gov.vn
2 Lò Văn Duy Phó Giám đốc 0213.3876355 duylv.sotc@laichau.gov.vn
3 Phạm Quý Dương Phó Giám đốc 0213.3877557 duongpq.sotc@laichau.gov.vn
  VĂN PHÒNG STC   0213.3876525 vp.sotc@laichau.gov.vn
1 Vũ Thị Huyên Chánh Văn phòng 0213.3795323 huyenvt.sotc@laichau.gov.vn
2 Trần Đức Nhân Phó Chánh VP   nhantd.sotc@laichau.gov.vn
3 Trần Thế Trung Phó Chánh VP   trungtt.sotc@laichau.gov.vn
4 Hoàng Thành Trung Chuyên viên   trunght.sotc@laichau.gov.vn
5 Đặng Thị Diên Chuyên viên   diendt.sotc@laichau.gov.vn
6 Lù Thị Thương Chuyên viên   thuonglt.sotc@laichau.gov.vn
7 Hoàng Thị Vân Văn thư   vanht.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH    0213.3876401 stclaichau@mof.gov.vn
1 Vũ Hồng Kiểm Phó phòng   kiemvh.sotc@laichau.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hồng Phó phòng   hongnt.sotc@laichau.gov.vn
3 Thân Biên Cương Chuyên viên   cuongtb.sotc@laichau.gov.vn
4 Vũ Hải Việt Chuyên viên   vietvh.sotc@laichau.gov.vn
5 Vũ Thanh Tâm Chuyên viên   tamvt.sotc@laichau.gov.vn
6 Vũ Hồng Quy Chuyên viên   quyvh.sotc@laichau.gov.vn
7 Nguyễn Kim Thoa Chuyên viên   thoank.sotc@laichau.gov.vn
8 Đặng Thị Nhung Chuyên viên   nhungdt.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG TÀI CHÍNH HCSN    0213.3876402 ptchcsn.sotc@laichau.gov.vn
1 Trần Thị Dung Trưởng phòng   dungtt.sotc@laichau.gov.vn
2 Đinh Thị Kim Oanh Phó phòng   oanhdtk.sotc@laichau.gov.vn
3 Ngô Thị Lan Anh Chuyên viên   anhntl.sotc@laichau.gov.vn
4 Trần Thị Hường Chuyên viên   huongtt.sotc@laichau.gov.vn
5 Nguyễn Đức Quyền Chuyên viên   quyennd.sotc@laichau.gov.vn
6 Ninh Nghĩa Đức Chuyên viên   ducnn.sotc@laichau.gov.vn
7 Trần Thanh Mai Chuyên viên   maitt.sotc@laichau.gov.vn
8 Lò Quang Huy Chuyên viên   huylq.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG QL GIÁ, CÔNG SẢN & TCDN    0213.3876728 pqlgcs.sotc@laichau.gov.vn
1 Trần Văn Minh Trưởng phòng   chiennm.sotc@laichau.gov.vn
2 Trần Minh Hải Phó phòng   haitm.sotc@laichau.gov.vn
3 Tạ Duy Phúc Phó phòng   duytd.sotc@laichau.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hải Nghĩa Chuyên viên   nghianth.sotc@laichau.gov.vn
5 Phan Thị Tuyết Chuyên viên   tuyetpt.sotc@laichau.gov.vn
6 Nguyễn Thị Kim Cúc Chuyên viên   cucntk.sotc@laichau.gov.vn
7 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên   maint.sotc@laichau.gov.vn
8 Giàng Thành Công Chuyên viên   conggt.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ    0213.3876403 ptcdt.sotc@laichau.gov.vn
1 Trần Minh Tuyến Trưởng phòng   tuyentm.sotc@laichau.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Hải Phó phòng   hainn.sotc@laichau.gov.vn
3 Lại Xuân Lam Chuyên viên   lamlx.sotc@laichau.gov.vn
4 Vũ Thị Hoàn Chuyên viên   hoanvt.sotc@laichau.gov.vn
5 Hồ Xuân Dũng Chuyên viên   dunghx.sotc@laichau.gov.vn
6 Nguyễn Văn Linh Chuyên viên   linhnv.sotc@laichau.gov.vn
7 Đỗ Văn Quỳnh Chuyên viên   quynhdv.sotc@laichau.gov.vn
8 Vũ Thị Hoa Chuyên viên   hoavt.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG THANH TRA    0213.3876729 ptt.sotc@laichau.gov.vn
1 Phạm Văn Hưng Chánh Thanh tra   hungpv.sotc@laichau.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hương Phó Chánh thanh tra   huongnt.sotc@laichau.gov.vn
3 Nguyễn Văn Thuận Thanh tra viên   thuannv.sotc@laichau.gov.vn
4 Trương Xuân Hoàng Thanh tra viên   hoangtx.sotc@laichau.gov.vn
5 Võ Thị Kim Dung Thanh tra viên   dungvtk.sotc@laichau.gov.vn
6 Phạm Thị Oanh Thanh tra viên   oanhpt.sotc@laichau.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây