TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Tập huấn quản lý tài sản công trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
Tập huấn quản lý tài sản công trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
Dự thảo Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Thực hiện Công văn số 255/UBND-TH ngày 05/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lai Châu. Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND đảm bảo thống nhất, đúng quy định, Sở Tài chính dự thảo hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Tài chính trước ngày 11/5/2018.
Công khai Dự toán Quý I năm 2018
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo
Công khai Quyết toán NSĐP năm 2016
Công khai Dự toán NSĐP năm 2018
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về dự toán năm 2018
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi NSĐP năm 2017. Dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2018
Mua sắm tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả
Trong những tháng đầu năm 2012, các bộ, ngành, địa phương vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc tạm dừng mua sắm mới tài sản theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Việc mua sắm tài sản phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
  Tháng 9: CPI bình quân cả nước tăng 2,2%
  Xử lý bội chi ngân sách nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát hiện nay
  Bội chi ngân sách nhà nước năm 2010 bằng 5,8% GDP
  Thu ngân sách nhà nước tăng 21,6%
Báo cáo tài chính DN: Nên hướng đến theo chuẩn mực quốc tế
Lập báo cáo tài chính chuẩn xác, minh bạch có ý nghĩa không chỉ trong xây dựng uy tín doanh nghiệp (DN) mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh và điều hành DN. Tuy nhiên, không phải DN nào cũng nhận ra điều này.
  Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,32%
  Quỹ Tiền tệ quốc tế: Châu Á tiếp tục phát triển mạnh
  Phấn đấu chuyển các đơn vị văn hóa nghệ thuật đủ điều kiện sang tự chủ tài chính
  WB tái cam kết ưu tiên giảm đói nghèo ở các nước đang phát triển
Trang chủ 1
Trang chủ 2
Trang chủ 3
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2016
  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2016
  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2015
  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 7 NĂM 2015
  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2015
Ngoại tệ Mua Bán
CHF 22660.11 23115.62
EUR 26511.6 26828.49
GBP 30109.17 30591.8
JPY 204.27 208.58
USD 22755 22825
Trang chủ 3
  Công văn của Tổng cục Thuế số 633/TCT-CC ngày 24/02/2011
  Công văn của Tổng cục Thuế số 592/TCT-HTQT
  Công văn của Bộ Tài chính số 1933/BTC-TCT
  Công văn của Tổng cục Thuế số 1373/TCT-TVQT
  Công văn của Bộ Tài chính số 16126/BTC-TCT
  Quyết định của Tổng cục Thuế số 2506/QĐ-TCT
  Công văn của Bộ Tài chính số 16573/BTC-TCT
  Quyết định số 225/QĐ-TCHQ
  Công văn của Bộ Tài chính số 1560/BTC-TCT
  Công văn của Tổng cục Thuế số 339/TCT-CS

Trang được mở: 313

Khách trong ngày: 246

Khách online: 112

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang