TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Thông báo thể lệ cuộc thi
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
HỘI THAO KHỐI TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NĂM 2016
Ngày 29, 30/10/2016 Khối Tài chính - Ngân hàng tổ chức giải Giao lưu thể thao lần thứ XII
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Dự thảo luật quản lý tài sản công
Tài liệu hội thảo ngày 11/10/2016
BÁO CÁO KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 CỦA TỈNH LAI CHÂU
Bãi bỏ Quyết định số 32/QĐ-STC ngày 04/3/2016 của Sở Tài chính Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Mua sắm tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả
Trong những tháng đầu năm 2012, các bộ, ngành, địa phương vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc tạm dừng mua sắm mới tài sản theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Việc mua sắm tài sản phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
  Tháng 9: CPI bình quân cả nước tăng 2,2%
  Xử lý bội chi ngân sách nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát hiện nay
  Bội chi ngân sách nhà nước năm 2010 bằng 5,8% GDP
  Thu ngân sách nhà nước tăng 21,6%
Báo cáo tài chính DN: Nên hướng đến theo chuẩn mực quốc tế
Lập báo cáo tài chính chuẩn xác, minh bạch có ý nghĩa không chỉ trong xây dựng uy tín doanh nghiệp (DN) mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh và điều hành DN. Tuy nhiên, không phải DN nào cũng nhận ra điều này.
  Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,32%
  Quỹ Tiền tệ quốc tế: Châu Á tiếp tục phát triển mạnh
  Phấn đấu chuyển các đơn vị văn hóa nghệ thuật đủ điều kiện sang tự chủ tài chính
  WB tái cam kết ưu tiên giảm đói nghèo ở các nước đang phát triển
Trang chủ 1
Trang chủ 2
Trang chủ 3
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2016
  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2016
  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2015
  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 7 NĂM 2015
  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2015
Ngoại tệ Mua Bán
CHF 22639.21 23094.35
EUR 24679.73 24974.79
GBP 29090.59 29556.96
JPY 201.11 204.95
USD 22695 22765
Trang chủ 3
  Công văn của Tổng cục Thuế số 633/TCT-CC ngày 24/02/2011
  Công văn của Tổng cục Thuế số 592/TCT-HTQT
  Công văn của Bộ Tài chính số 1933/BTC-TCT
  Công văn của Tổng cục Thuế số 1373/TCT-TVQT
  Công văn của Bộ Tài chính số 16126/BTC-TCT
  Quyết định của Tổng cục Thuế số 2506/QĐ-TCT
  Công văn của Bộ Tài chính số 16573/BTC-TCT
  Quyết định số 225/QĐ-TCHQ
  Công văn của Bộ Tài chính số 1560/BTC-TCT
  Công văn của Tổng cục Thuế số 339/TCT-CS

Trang được mở: 27

Khách trong ngày: 44

Khách online: 5

Lượt khách: 1

Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
BÁO CÁO KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 CỦA TỈNH LAI CHÂU
Bãi bỏ Quyết định số 32/QĐ-STC ngày 04/3/2016 của Sở Tài chính Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Tài chính Lai Châu
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Thông báo đổi tên các tổ chức thuộc Sở Tài chính Lai Châu
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUÝ II NĂM 2016
Tài liệu Hội nghị trực truyến toàn quốc ngành Tài chính
Sở Tài Chính Lai Châu thông báo triệu tập lớp Bồi dưỡng
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
TT Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế NK ưu đãi
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang