Công khai Dự toán Quý II năm 2019
Thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng từ ngày 01/7/2019
Công khai Dự toán NSĐP năm 2019
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
Công khai Dự toán Quý II năm 2019
Thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng từ ngày 01/7/2019
Công khai Dự toán NSĐP năm 2019
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
  • Trang chủ 1
  • Trang chủ 2
  • Trang chủ 3
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 1534
  • Khách trong ngày: 323
  • Khách online: 109
  • Lượt khách: 1,872,373
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
ban, cho thue sunshine riverside, khóa vân tay nhập khẩu chính hãng, Hanoi Housing, Real estate, Villas, Apartments, Houses, offices rental