Thứ bảy, 27/05/2023, 20:20
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Lai Châu 2023 177/BC-UBND 21/05/2023
2 Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV 2022 97/TBXDCQ-MTTQ-BTT 30/11/2022
3 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 2023 101/BC-UBND 31/03/2023
4 Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị KTNN về Kiểm toán NSĐP năm 2021 tỉnh Lai Châu và toán hoạt động Đề án ổn định dân cư, phát triển KTXH vùng TĐC thủy điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 2022 482/BC-UBND 22/12/2022
5 Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách quyết toán NSNN năm 2021 của tỉnh Lai Châu 2023 93/BC-UBND 23/03/2023
6 Báo cáo tình hình nợ của chính quyền địa phương năm 2022 2023 03/BC-STC 05/01/2023
7 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2022 2022 Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 11/10/2022
8 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 2022 Số 1245/STC-NS 03/08/2022
9 Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2022 2022 223/BC-UBND 06/07/2022
10 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Lai Châu 2022 152/BC-UBND 24/05/2022
11 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2022 125/BC-UBND 05/05/2022
12 Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và phê duyệt mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 2022 481/QĐ-UBND 25/04/2022
13 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ niên độ ngân sách năm 2019 trở về trước chưa thực hiện của tỉnh Lai Châu 2022 96/BC-UBND 14/04/2022
14 Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách quyết toán NSNN năm 2020 của tỉnh Lai Châu 2022 79/BC-UBND 27/03/2022
15 Báo cáo tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN Khu vực VII về Kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP năm 2020 tỉnh Lai Châu 2022 81/BC-UBND 29/03/2022
16 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN từ niên độ ngân sách năm 2019 trở về trước chưa thực hiện của tỉnh Lai Châu 2022 80/BC-UBND 29/03/2022
17 Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước của tỉnh Lai Châu 2022 67/STC-NS 13/01/2022
18 Báo cáo kết quả thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV 2021 681/BC-HĐND 09/12/2021
19 Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSĐP năm 2021 2021 667/BC-HĐND 06/12/2021
20 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 2021 408/BC-UBND 30/11/2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây