Chủ nhật, 01/10/2023, 17:06
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
21 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 38 460/BC-STC 03/12/2021
22 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 37 460/BC-STC 03/12/2021
23 Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2021 Biểu mẫu số 36 460/BC-STC 03/12/2021
24 Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2022 2021 Biểu mẫu số 35 460/BC-STC 03/12/2021
25 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 2021 Biểu mẫu số 34 460/BC-STC 03/12/2021
26 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2022 2021 Biểu mẫu số 33 460/BC-STC 03/12/2021
27 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 2020 Biểu mẫu số 45 2672/BC-STC 07/12/2020
28 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 2020 Biểu mẫu số 44 2672/BC-STC 07/12/2020
29 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2021 2020 Biểu mẫu số 43 2672/BC-STC 07/12/2020
30 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 2020 Biểu mẫu số 42 2672/BC-STC 07/12/2020
31 Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 2020 Biểu mẫu số 41 2672/BC-STC 07/12/2020
32 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu mẫu số 40 2672/BC-STC 07/12/2020
33 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu mẫu số 39 2672/BC-STC 07/12/2020
34 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu mẫu số 38 2672/BC-STC 07/12/2020
35 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu mẫu số 37 2672/BC-STC 07/12/2020
36 Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2020 Biểu mẫu số 36 2672/BC-STC 07/12/2020
37 Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2021 2020 Biểu mẫu số 35 2672/BC-STC 07/12/2020
38 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 2020 Biểu mẫu số 34 2672/BC-STC 07/12/2020
39 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2021 2020 Biểu mẫu số 33 2672/BC-STC 07/12/2020
40 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 2019 Biểu mẫu số 45 2220/BC-STC 03/12/2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây