Chủ nhật, 01/10/2023, 17:48
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
41 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 44 2220/BC-STC 03/12/2019
42 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2020 2019 Biểu mẫu số 43 2220/BC-STC 03/12/2019
43 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 42 2220/BC-STC 03/12/2019
44 Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2019 Biểu mẫu số 41 2220/BC-STC 03/12/2019
45 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 40 2220/BC-STC 03/12/2019
46 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 39 2220/BC-STC 03/12/2019
47 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 38 2220/BC-STC 03/12/2019
48 Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 37 2220/BC-STC 03/12/2019
49 Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2019 Biểu mẫu số 36 2220/BC-STC 03/12/2019
50 Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2020 2019 Biểu mẫu số 35 2220/BC-STC 03/12/2019
51 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 34 2220/BC-STC 03/12/2019
52 Cân đối Ngân sách địa phương năm 2020 2019 Biểu mẫu số 33 2220/BC-STC 03/12/2019
53 Báo cáo Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 trình HĐND cấp tỉnh 2018 361/BC-UBND 05/12/2018
54 Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về dự toán năm 2018 2017 2191/TTr-UBND 24/11/2017
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây