STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20212020Biểu mẫu số 452672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B45-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B45-TT343-12.xls
2Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20212020Biểu mẫu số 442672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B44-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B44-TT343-12.xls
3Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 20212020Biểu mẫu số 432672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B43-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B43-TT343-12.xls
4Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20212020Biểu mẫu số 422672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B42-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B42-TT343-12.xls
5Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20212020Biểu mẫu số 412672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B41-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B41-TT343-12.xls
6Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212020Biểu mẫu số 402672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B40-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B40-TT343-12.xls
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212020Biểu mẫu số 392672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B39-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B39-TT343-12.xls
8Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212020Biểu mẫu số 382672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B38-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B38-TT343-12.xls
9Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20212020Biểu mẫu số 372672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B37-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B37-TT343-12.xls
10Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20212020Biểu mẫu số 362672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B36-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B36-TT343-12.xls
11Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 20212020Biểu mẫu số 352672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B35-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B35-TT343-12.xls
12Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20212020Biểu mẫu số 342672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B34-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B34-TT343-12.xls
13Cân đối Ngân sách địa phương năm 20212020Biểu mẫu số 332672/BC-STC7/12/20202672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.doc, 2672 BC-STC Bao cao DT trinh HĐND.pdf, DT-2021-N-B33-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B33-TT343-12.xls
14Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20202019Biểu mẫu số 452220/BC-STC3/12/20192220-BC-STC cong khai DT 2020.pdf, BC -(STC Cong khai).doc, DT-2020-N-B45-TT343-12.xls
15Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20202019Biểu mẫu số 442220/BC-STC3/12/20192220-BC-STC cong khai DT 2020.pdf, BC -(STC Cong khai).doc, DT-2020-N-B44-TT343-12.xls
16Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 20202019Biểu mẫu số 432220/BC-STC3/12/20192220-BC-STC cong khai DT 2020.pdf, BC -(STC Cong khai).doc, DT-2020-N-B43-TT343-12.xls
17Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20202019Biểu mẫu số 422220/BC-STC3/12/20192220-BC-STC cong khai DT 2020.pdf, BC -(STC Cong khai).doc, DT-2020-N-B42-TT343-12.xls
18Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20202019Biểu mẫu số 412220/BC-STC3/12/20192220-BC-STC cong khai DT 2020.pdf, BC -(STC Cong khai).doc, DT-2020-N-B41-TT343-12.xls
19Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202019Biểu mẫu số 402220/BC-STC3/12/20192220-BC-STC cong khai DT 2020.pdf, BC -(STC Cong khai).doc, DT-2020-N-B40-TT343-12.xls
20Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202019Biểu mẫu số 392220/BC-STC3/12/20192220-BC-STC cong khai DT 2020.pdf, BC -(STC Cong khai).doc, DT-2020-N-B39-TT343-12.xls
12
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 275
  • Khách trong ngày: 237
  • Khách online: 49
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính