Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính

Thông tư quy định chế độ báo cáo giá thị trường

Tải file văn bản
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 128
  • Khách trong ngày: 140
  • Khách online: 66
  • Lượt khách: 1,534,167
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính