Thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng từ ngày 01/7/2019

Cập nhật: 13/6/2019 | 2:00:20 PM
Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Văn bản số 1028/UBND-TM về việc thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng từ ngày 01/7/2019.
Tiêu điểm
  Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 7734
  • Khách trong ngày: 6192
  • Khách online: 776
  • Lượt khách: 1
  Quản lý văn bản
  Thông báo mời họp của UBND tỉnh
  Cục Tin học
  Cải cách thủ tục hành chính
  Đăng ký tài sản
  Văn bản pháp luật
  Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
  Công báo Lai Châu
  Bộ Tài chính