STTSố/ ký hiệuTrích yếuTải vềBan hành
1

1807/STC-VP

Sử dụng hòm thư công vụ tại Sở Tài chính

0

17/10/2019

2

858/STC-VP

Triển khai hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020

0

28/04/2020

3

638/TB-STC

Thông báo tạm dừng tiếp công dân tại Sở Tài chính

0

04/4/2020

4

77/TB-STC

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của Sở Tài chính

0

15/01/2020

5

1542/KH-STC

Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 04 tháng cuối năm nhằm cải thiện chỉ số CCHC của Sở Tài chính năm 2019

0

12/9/2019

6

393/TB-STC

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở Tài chính

0

5/4/2019

7

889/KH-STC

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019

1

26/10/2018

8

1096/KH-STC

Kế hoạch cải cách TTHC năm 2019

1

3/12/2018

9

57/KH-STC

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019

1

15/01/2019

10

58/KH-STC

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2019

1

15/01/2019

11

108/KH-STC

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

1

28/01/2019

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 967
  • Khách trong ngày: 859
  • Khách online: 31
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính