STTSố/ ký hiệuTrích yếuTải vềBan hành
1

248/QĐ-STC

Công bố Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

0

03/11/2020

2

01/QĐ-STC

Ban hành nội quy tiếp công dân tại Sở Tài chính

0

06/01/2021

3

2897/TB-STC

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Tài chính

0

31/12/2020

4

1836/KH-STC

Bổ sung Kế hoạch số 393/KH-STC ngày 09/3/2020 của Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện vị trí thứ hạng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh Lai Châu năm 2020

0

20/8/2020

5

393/KH-STC

Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh CCHC, cải thiện chỉ số CCHC của Sở Tài chính năm 2020

0

09/3/2020

6

443/KH-STC

Kế hoạch về rà soát, đơn giản hóa TTHC của Sở năm 2020

0

12/3/2020

7

426/KH-STC

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

0

11/3/2020

8

144/KH-STC

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020

0

06/02/2020

9

143/KH-STC

Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

0

06/02/2020

10

141/KH-STC

Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

0

06/02/2020

11

140/KH-STC

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật tại Sở Tài chính năm 2020

0

06/02/2020

12

156/KH-STC

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2020

0

07/02/2020

13

528/KH-STC

Kế hoạch Kiểm tra CCHC năm 2020

0

20/3/2020

14

1645/KH-STC

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

0

27/9/2019

15

1991/KH-STC

Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025

0

07/09/2020

16

1792/KH-STC

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021

0

12/8/2020

17

2415/KH-STC

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020

0

31/12/2019

18

1807/STC-VP

Sử dụng hòm thư công vụ tại Sở Tài chính

0

17/10/2019

19

858/STC-VP

Triển khai hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020

0

28/04/2020

20

638/TB-STC

Thông báo tạm dừng tiếp công dân tại Sở Tài chính

0

04/4/2020

12
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 325
  • Khách trong ngày: 265
  • Khách online: 64
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính