Tên báo cáo
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Lai Châu

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 01 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Báo cáo số 90/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Lai Châu

Năm báo cáo

2020

Tên biểu mẫu báo cáo

Ngày quyết định công bố

2/4/2020

Số quyết định

90/BC-UBND

Ngày công khai trên cổng

2/4/2020

Danh sách tệp báo cáo

90-BC-UBND tinh .pdf

Bao cao CK QT 2018.doc

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 223
  • Khách trong ngày: 365
  • Khách online: 74
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính