Tên báo cáo
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2020

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 687/BC-STC công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương Quý I - 2020

Năm báo cáo

2020

Tên biểu mẫu báo cáo

Biểu mẫu số 61

Ngày quyết định công bố

11/4/2020

Số quyết định

687/BC-STC

Ngày công khai trên cổng

11/4/2020

Danh sách tệp báo cáo

687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.pdf

687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.doc

TH-2020-Q1-B61-TT343-12.pdf

TH-2020-Q1-B61-TT343-12.xls

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 251
  • Khách trong ngày: 403
  • Khách online: 75
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính