Tên báo cáo
Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2020

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 14/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2020

Năm báo cáo

2021

Tên biểu mẫu báo cáo

Ngày quyết định công bố

15/1/2021

Số quyết định

14/BC-UBND

Ngày công khai trên cổng

15/1/2021

Danh sách tệp báo cáo

14 BC - UBND.pdf

Bieu kem theo BC 14.pdf

Du thao BC UBND.doc

Bieu bao cao vay nam 2020.xlsx

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 847
  • Khách trong ngày: 710
  • Khách online: 57
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính