Tên báo cáo
Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2019

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 16/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2019

Năm báo cáo

2020

Tên biểu mẫu báo cáo

Ngày quyết định công bố

27/4/2020

Số quyết định

16/BC-UBND

Ngày công khai trên cổng

27/4/2020

Danh sách tệp báo cáo

16 BC UBND (ca nam 2019).PDF

BC 16 UBND ca nam 2019.doc

353 BC UBND vay tra no 2019.pdf

BC ket qua vay, tra no 2019 (CV 1202BTC).doc

Bieu vay tra no ca nam 2019 (sua).xlsx

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 230
  • Khách trong ngày: 373
  • Khách online: 74
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính