Tên báo cáo
Tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2021

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 202/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2021

Năm báo cáo

2021

Tên biểu mẫu báo cáo

Ngày quyết định công bố

2/7/2021

Số quyết định

202/BC-UBND

Ngày công khai trên cổng

2/7/2021

Danh sách tệp báo cáo

202. Bao cao.pdf

202. Bieu bc.pdf

Bieu bao cao 6 thang.xlsx

Du thao BC UBND.doc

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 855
  • Khách trong ngày: 722
  • Khách online: 59
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính