Tên báo cáo
Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 2021

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 106/BC-STC công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương Quý I - 2021

Năm báo cáo

2021

Tên biểu mẫu báo cáo

Biểu mẫu số 59

Ngày quyết định công bố

7/4/2021

Số quyết định

106/BC-STC

Ngày công khai trên cổng

7/4/2021

Danh sách tệp báo cáo

TM DT Quy I nam 2021.pdf

TM DT Quy I nam 2021.doc

TH-2021-Q1-B59-TT343-12.xls

TH-2021-Q1-B59-TT343-12.xls.pdf

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 822
  • Khách trong ngày: 683
  • Khách online: 48
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính