Tên báo cáo
Cân đối Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 08 tháng 7 năm 2020, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 1523/BC-STC Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2020

Năm báo cáo

2020

Tên biểu mẫu báo cáo

Biểu mẫu số 59

Ngày quyết định công bố

8/7/2020

Số quyết định

1523/BC-STC

Ngày công khai trên cổng

9/7/2020

Danh sách tệp báo cáo

Bao cao 1523 BC-STC - Cong khai 6 thang nam 2020.pdf

TH-2020-6T-B59-TT343-12.pdf

TH-2020-6T-B59-TT343-12.xls

Bao cao 1523 BC-STC - Cong khai 6 thang nam 2020.doc

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 801
  • Khách trong ngày: 659
  • Khách online: 35
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính