STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2019202016/BC-UBND27/4/202016 BC UBND (ca nam 2019).PDF, BC 16 UBND ca nam 2019.doc, 353 BC UBND vay tra no 2019.pdf, BC ket qua vay, tra no 2019 (CV 1202BTC).doc, Bieu vay tra no ca nam 2019 (sua).xlsx
2Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 20202020Biểu mẫu số 61687/BC-STC11/4/2020687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.pdf, 687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.doc, TH-2020-Q1-B61-TT343-12.pdf, TH-2020-Q1-B61-TT343-12.xls
3Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 20202020Biểu mẫu số 60687/BC-STC11/4/2020687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.pdf, 687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.doc, TH-2020-Q1-B60-TT343-12.pdf, TH-2020-Q1-B60-TT343-12.xls
4Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 20202020Biểu mẫu số 59687/BC-STC11/4/2020687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.pdf, 687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.doc, TH-2020-Q1-B59-TT343-12.pdf, TH-2020-Q1-B59-TT343-12.xls
5Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 6110/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B61-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B61-TT343-12.xls
6Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 6010/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B60-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B60-TT343-12.xls
7Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 5910/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B59-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B59-TT343-12.xls
8Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2018201916/BC-UBND27/4/2020Bao cao vay no NSDP ca nam 2018.pdf, Bao cao dinh ky nam 2018.doc, Bieu kem Bao cao nam 2018.xlsx
9Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 20192019Biểu mẫu số 61356/BC-UBND21/10/2019356-BC-UBND.pdf, 356-BC-UBND.doc, DT-2019-Q3-B61-TT343-12.xls
10Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 20192019Biểu mẫu số 60356/BC-UBND21/10/2019356-BC-UBND.pdf, 356-BC-UBND.doc, DT-2019-Q3-B60-TT343-12.xls
11Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 20192019Biểu mẫu số 59356/BC-UBND21/10/2019356-BC-UBND.pdf, 356-BC-UBND.doc, DT-2019-Q3-B59-TT343-12.xls
12Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20192019Biểu mẫu số 61225/BC-UBND11/7/2019225-BC-UBND.pdf, 225-BC-UBND.doc, DT-2019-Q2-B61-TT343-12.xls
13Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20192019Biểu mẫu số 60225/BC-UBND11/7/2019225-BC-UBND.pdf, 225-BC-UBND.doc, DT-2019-Q2-B60-TT343-12.xls
14Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20192019Biểu mẫu số 59225/BC-UBND11/7/2019225-BC-UBND.pdf, 225-BC-UBND.doc, DT-2019-Q2-B59-TT343-12.xls
15Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 20192019Biểu mẫu số 61110/BC-UBND19/4/2019110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.pdf, 110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.doc, TH-2019-Q1-B61-TT343-12.xls
16Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 20192019Biểu mẫu số 60110/BC-UBND19/4/2019110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.pdf, 110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.doc, TH-2019-Q1-B60-TT343-12.xls
17Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 20192019Biểu mẫu số 59110/BC-UBND19/4/2019110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.pdf, 110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.doc, TH-2019-Q1-B59-TT343-12.xls
18Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 9 tháng đầu năm 20182018302/BC-UBND12/10/2018BC-302-CKDT-9-thang-2018.pdf
19Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi NSĐP năm 2017. Dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 20182017331/BC-UBND24/11/2017BC 331 - Danh gia thuc hien thu chi 2017, du toan 2018.PDF
20Công khai số liệu thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 20172017726/QĐ-UBND13/7/2017QD 726 - Ck 6 thang 2017.PDF
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 120
  • Khách trong ngày: 179
  • Khách online: 39
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính