STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20212021Biểu mẫu số 61241/BC-STC9/7/2021BC CK 6 thang nam 2021.doc, BC CK 6 thang nam 2021.pdf, TH-2021-6T-B61-TT343-12.pdf, TH-2021-6T-B61-TT343-12.xlsx
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20212021Biểu mẫu số 60241/BC-STC9/7/2021BC CK 6 thang nam 2021.doc, BC CK 6 thang nam 2021.pdf, TH-2021-6T-B60-TT343-12.pdf, TH-2021-6T-B60-TT343-12.xls
3Cân đối Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20212021Biểu mẫu số 59241/BC-STC9/7/2021BC CK 6 thang nam 2021.doc, BC CK 6 thang nam 2021.pdf, TH-2021-6T-B59-TT343-12.pdf, TH-2021-6T-B59-TT343-12.xls
4Tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 20212021202/BC-UBND2/7/2021202. Bao cao.pdf, 202. Bieu bc.pdf, Bieu bao cao 6 thang.xlsx, Du thao BC UBND.doc
5Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 20212021Biểu mẫu số 61106/BC-STC7/4/2021TM DT Quy I nam 2021.pdf, TM DT Quy I nam 2021.doc, TH-2021-Q1-B61-TT343-12.pdf, TH-2021-Q1-B61-TT343-12.xlsx
6Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 20212021Biểu mẫu số 60106/BC-STC7/4/2021TM DT Quy I nam 2021.pdf, TM DT Quy I nam 2021.doc, TH-2021-Q1-B60-TT343-12.xls, TH-2021-Q1-B60-TT343-12.xls.pdf
7Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 20212021Biểu mẫu số 59106/BC-STC7/4/2021TM DT Quy I nam 2021.pdf, TM DT Quy I nam 2021.doc, TH-2021-Q1-B59-TT343-12.xls, TH-2021-Q1-B59-TT343-12.xls.pdf
8Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2020202114/BC-UBND15/1/202114 BC - UBND.pdf, Bieu kem theo BC 14.pdf, Du thao BC UBND.doc, Bieu bao cao vay nam 2020.xlsx
9Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 6111/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B61-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B61-TT343-12.xlsx
10Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 6011/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B60-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B60-TT343-12.xls
11Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 5911/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B59-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B59-TT343-12.xls
12Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 20202020Biểu mẫu số 612233/BC-STC12/10/20202233 BC-STC Bao cao cong khai 9 thang nam 2020.doc, 2233 BC-STC Bao cao cong khai 9 thang nam 2020.pdf, TH-2020-9T-B61-TT343-12.pdf, TH-2020-9T-B61-TT343-12.xlsx
13Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 20202020Biểu mẫu số 602233/BC-STC12/10/20202233 BC-STC Bao cao cong khai 9 thang nam 2020.doc, 2233 BC-STC Bao cao cong khai 9 thang nam 2020.pdf, TH-2020-9T-B60-TT343-12.pdf, TH-2020-9T-B60-TT343-12.xls
14Cân đối Ngân sách địa phương 9 tháng năm 20202020Biểu mẫu số 592233/BC-STC12/10/20202233 BC-STC Bao cao cong khai 9 thang nam 2020.doc, 2233 BC-STC Bao cao cong khai 9 thang nam 2020.pdf, TH-2020-9T-B59-TT343-12.pdf, TH-2020-9T-B59-TT343-12.xls
15Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20202020Biểu mẫu số 611523/BC-STC9/7/2020Bao cao 1523 BC-STC - Cong khai 6 thang nam 2020.doc, Bao cao 1523 BC-STC - Cong khai 6 thang nam 2020.pdf, TH-2020-6T-B61-TT343-12.pdf, TH-2020-6T-B61-TT343-12.xlsx
16Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20202020Biểu mẫu số 601523/BC-STC9/7/2020Bao cao 1523 BC-STC - Cong khai 6 thang nam 2020.pdf, Bao cao 1523 BC-STC - Cong khai 6 thang nam 2020.doc, TH-2020-6T-B60-TT343-12.pdf, TH-2020-6T-B60-TT343-12.xls
17Cân đối Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20202020Biểu mẫu số 591523/BC-STC9/7/2020Bao cao 1523 BC-STC - Cong khai 6 thang nam 2020.pdf, TH-2020-6T-B59-TT343-12.pdf, TH-2020-6T-B59-TT343-12.xls, Bao cao 1523 BC-STC - Cong khai 6 thang nam 2020.doc
18Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2019202016/BC-UBND27/4/202016 BC UBND (ca nam 2019).PDF, BC 16 UBND ca nam 2019.doc, 353 BC UBND vay tra no 2019.pdf, BC ket qua vay, tra no 2019 (CV 1202BTC).doc, Bieu vay tra no ca nam 2019 (sua).xlsx
19Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 20202020Biểu mẫu số 61687/BC-STC11/4/2020687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.pdf, 687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.doc, TH-2020-Q1-B61-TT343-12.pdf, TH-2020-Q1-B61-TT343-12.xls
20Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 20202020Biểu mẫu số 60687/BC-STC11/4/2020687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.pdf, 687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.doc, TH-2020-Q1-B60-TT343-12.pdf, TH-2020-Q1-B60-TT343-12.xls
12
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 318
  • Khách trong ngày: 257
  • Khách online: 58
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính