STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 6110/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B61-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B61-TT343-12.xls
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 6010/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B60-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B60-TT343-12.xls
3Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 5910/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B59-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B59-TT343-12.xls
4Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 20192019Biểu mẫu số 61356/BC-UBND21/10/2019356-BC-UBND.pdf, 356-BC-UBND.doc, DT-2019-Q3-B61-TT343-12.xls
5Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 20192019Biểu mẫu số 60356/BC-UBND21/10/2019356-BC-UBND.pdf, 356-BC-UBND.doc, DT-2019-Q3-B60-TT343-12.xls
6Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 20192019Biểu mẫu số 59356/BC-UBND21/10/2019356-BC-UBND.pdf, 356-BC-UBND.doc, DT-2019-Q3-B59-TT343-12.xls
7Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20192019Biểu mẫu số 61225/BC-UBND11/7/2019225-BC-UBND.pdf, 225-BC-UBND.doc, DT-2019-Q2-B61-TT343-12.xls
8Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20192019Biểu mẫu số 60225/BC-UBND11/7/2019225-BC-UBND.pdf, 225-BC-UBND.doc, DT-2019-Q2-B60-TT343-12.xls
9Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20192019Biểu mẫu số 59225/BC-UBND11/7/2019225-BC-UBND.pdf, 225-BC-UBND.doc, DT-2019-Q2-B59-TT343-12.xls
10Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 20192019Biểu mẫu số 61110/BC-UBND19/4/2019110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.pdf, 110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.doc, TH-2019-Q1-B61-TT343-12.xls
11Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 20192019Biểu mẫu số 60110/BC-UBND19/4/2019110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.pdf, 110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.doc, TH-2019-Q1-B60-TT343-12.xls
12Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 20192019Biểu mẫu số 59110/BC-UBND19/4/2019110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.pdf, 110-BC-UBND - Cong khai thuc hien thu, chi quy I.doc, TH-2019-Q1-B59-TT343-12.xls
13Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 9 tháng đầu năm 20182018302/BC-UBND12/10/2018BC-302-CKDT-9-thang-2018.pdf
14Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi NSĐP năm 2017. Dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 20182017331/BC-UBND24/11/2017BC 331 - Danh gia thuc hien thu chi 2017, du toan 2018.PDF
15Công khai số liệu thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 20172017726/QĐ-UBND13/7/2017QD 726 - Ck 6 thang 2017.PDF
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 6
  • Khách trong ngày: 6
  • Khách online: 37
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính