Công khai Quyết toán NSĐP năm 2017

Cập nhật: 8/1/2019 | 9:17:53 AM
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 2579
  • Khách trong ngày: 1698
  • Khách online: 396
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách STC
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính