STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20192021Biểu mẫu số 6822/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B68-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B68-TT343-12.xlsx
2Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 20192021Biểu mẫu số 6722/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B67-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B67-TT343-12.xlsx
3Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20192021Biểu mẫu số 6622/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B66-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B66-TT343-12.xlsx
4Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20192021Biểu mẫu số 6522/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B65-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B65-TT343-12.xlsx
5Quyết toán chi Ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20192021Biểu mẫu số 6422/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B64-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B64-TT343-12.xlsx
6 Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20192021Biểu mẫu số 6322/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B63-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B63-TT343-12.xlsx
7Cân đối Ngân sách địa phương năm 20192021Biểu mẫu số 6222/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B62-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B62-TT343-12.xlsx
8Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20182020Biểu mẫu số 6815/QĐ-UBND9/1/202015-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.pdf, 15-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.DOC, QT-2018-N-B68-TT343-12.xlsx
9Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20182020Biểu mẫu số 6715/QĐ-UBND9/1/202015-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.pdf, 15-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.DOC, QT-2018-N-B67-TT343-12.xlsx
10Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20182020Biểu mẫu số 6615/QĐ-UBND9/1/202015-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.pdf, 15-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.DOC, QT-2018-N-B66-TT343-12.xlsx
11Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20182020Biểu mẫu số 6515/QĐ-UBND9/1/202015-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.pdf, 15-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.DOC, QT-2018-N-B65-TT343-12.xlsx
12Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20182020Biểu mẫu số 6315/QĐ-UBND9/1/202015-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.pdf, 15-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.DOC, QT-2018-N-B63-TT343-12.xlsx
13Cân đối Ngân sách địa phương năm 20182020Biểu mẫu số 6215/QĐ-UBND9/1/202015-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.pdf, 15-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.DOC, QT-2018-N-B62-TT343-12.xlsx
14Công khai Quyết toán NSĐP năm 201720181660/QĐ-UBND28/12/2018QD-1660-Cong-khai-QT-NSDP-2017.pdf
15Công khai Quyết toán NSĐP năm 2016201826/QĐ-UBND12/4/201826-QD-UBND CKQT2016.PDF
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 343
  • Khách trong ngày: 290
  • Khách online: 56
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính