Tên báo cáo
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về dự toán năm 2018

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Tờ trình số 2191/TTr-UBND dự thảo Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2018

Năm báo cáo

2017

Tên biểu mẫu báo cáo

Ngày quyết định công bố

24/11/2017

Số quyết định

2191/TTr-UBND

Ngày công khai trên cổng

24/11/2017

Danh sách tệp báo cáo

TTr 2191 - du thao nq dt 2018.PDF

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 217
  • Khách trong ngày: 358
  • Khách online: 73
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính