Tên báo cáo
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2020

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 03 tháng 12 năm 2019, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 2220/BC-STC báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trình HĐND cấp tỉnh

Năm báo cáo

2019

Tên biểu mẫu báo cáo

Biểu mẫu số 40

Ngày quyết định công bố

3/12/2019

Số quyết định

2220/BC-STC

Ngày công khai trên cổng

3/12/2019

Danh sách tệp báo cáo

2220-BC-STC cong khai DT 2020.pdf

BC -(STC Cong khai).doc

DT-2020-N-B40-TT343-12.xls

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 252
  • Khách trong ngày: 404
  • Khách online: 75
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính