Tên báo cáo
Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020

Năm báo cáo

2020

Tên biểu mẫu báo cáo

Biểu mẫu số 47

Ngày quyết định công bố

15/1/2020

Số quyết định

31/QĐ-UBND

Ngày công khai trên cổng

15/1/2020

Danh sách tệp báo cáo

31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf

31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC

DT-2020-N-B47-TT343-12.xls

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 225
  • Khách trong ngày: 367
  • Khách online: 73
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính