STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20202020Biểu mẫu số 5831/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B58-TT343-12.xls
2Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20202020Biểu mẫu số 5731/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B57-TT343-12.xls
3Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 20202020Biểu mẫu số 5631/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B56-TT343-12.xls
4Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20202020Biểu mẫu số 5531/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B55-TT343-12.xls
5Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20202020Biểu mẫu số 5431/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B54-TT343-12.xls
6Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5331/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B53-TT343-12.xls
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5231/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B52-TT343-12.xls
8Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5131/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B51-TT343-12.xls
9Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5031/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B50-TT343-12.xls
10Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20202020Biểu mẫu số 4931/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B49-TT343-12.xls
11Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 20202020Biểu mẫu số 4831/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B48-TT343-12.xls
12Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20202020Biểu mẫu số 4731/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B47-TT343-12.xls
13Cân đối Ngân sách địa phương năm 20202020Biểu mẫu số 4631/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B46-TT343-12.xls
14Công khai Dự toán NSĐP năm 201920181661/QĐ-UBND28/12/2018QD-1661-Cong-khai-du-toan-2019.pdf
15Báo cáo Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 trình HĐND cấp tỉnh2018361/BC-UBND5/12/2018BC-361.BC-UBND.-Cong-khai-thuc-hien-du-toan-thu-chi-2019.pdf
16Công khai Dự toán NSĐP năm 201820171639/QĐ-UBND22/12/2017QD 1639 ckdt 2018.PDF
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 273
  • Khách trong ngày: 352
  • Khách online: 138
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính