Yêu cầu minh bạch tiến độ xử lý văn bản

Cập nhật: 19/10/2012 | 3:02:28 AM

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8042/VPCP-HC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc minh bạch tiến độ xây dựng, ban hành, xử lý văn bản trên mạng dùng riêng của cơ quan hành chính nhà nước.

Ảnh minh hoạ.Nguồn Internet

Để thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Chính phủ, đòng thời từng bước làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện Quy chế và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ công khai trên hệ thống mạng dùng riêng phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung như: Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ công việc do các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Đây là việc tạo công cụ cho các cán bộ, cơ quan khi tham gia xử lý công việc trong mạng thông tin điện tử dùng riêng của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước theo dõi được tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Đây là nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện công khai, minh bạch tiến độ xử lý hồ sơ công việc trong toàn hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm thúc đẩy quá trình xử lý văn bản nhanh hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành nói riêng và hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung; đồng thời góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những vướng mắc có thể nảy sinh do quá trình xử lý văn bản.

 

Các Bộ, ngành, địa phương có thể theo dõi dễ dàng các thông tin từ lúc văn bản được gửi đi và đường đi của hồ sơ đến cấp lãnh đạo quyết định theo quy trình xử lý, quy chế làm việc của Chính phủ và quy định của pháp luật.

 

Thông tin về tiến độ xử lý văn bản sẽ giúp các Bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ. Đồng thời, từng bước làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện Quy chế này.

 

Với việc công khai tiến độ xây dựng, ban hành văn bản, xử lý hồ sơ công việc sẽ trực tiếp giúp các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ kịp thời chỉ đạo việc nghiên cứu, soạn thảo văn bản đảm bảo chất lượng và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Văn phòng Chính phủ hiện đang triển khai từng bước ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp.

 

Trong những năm gần đây, công tác tin học hóa quản lý nhà nước đã các cơ quan nhà nước nỗ lực thực hiện; việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu ngày càng được các ngành, các cấp quan tâm, đẩy mạnh thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết các cơ quan nhà nước đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử.

 

Các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước đều đã có trang/cổng thông tin điện tử. Hầu hết các thủ tục hành chính đã được đưa lên mạng, những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được triển khai sâu rộng tại các địa phương. Điển hình như tại Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, với dịch vụ cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mức độ 4, tỷ lệ xử lý qua mạng lên tới 99,9%; dịch vụ kê khai thuế và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 của Bộ Tài chính có tỷ lệ xử lý qua mạng đạt 100%; tỷ lệ cán bộ thường xuyên sử dụng thư điện tử tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ lên tới 88,7%; ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 67%. Năm 2012, Chính phủ điện tử Việt Nam được Liên hiệp quốc xếp hạng 83/190 nước trên thế giới, tăng 7 bậc so với năm 2010.

 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ quan nhà nước chưa tận dụng có hiệu quả các điều kiện hiện có, để thực sự tạo nên một môi trường làm việc điện tử hiện đại, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian. Tình trạng trao đổi, xử lý công việc bằng hình thức giấy tờ truyền thống gây lãng phí thời gian và chi phí vẫn còn khá phổ biến ở nhiều cơ quan, đơn vị. Việc chỉ đạo, điều hành công việc qua mạng của lãnh đạo các cấp ít được thực hiện. Để từng bước khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành, xử lý công việc, giảm dần việc in ra giấy những văn bản, tài liệu trao đổi nội bộ (như: Thông báo mời họp, báo cáo công việc thường xuyên, tài liệu cuộc họp,…), nhằm đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra đến năm 2015 có 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử.

 

Trong năm 2012, các Bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 25 nghị quyết của Chính phủ (ban hành trong năm 2010) về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính của các bộ, ngành, làm cơ sở cho giai đoạn thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 3.

 

Tính đến ngày 15/6/2012 các Bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa và  đang trình cấp có thẩm quyền ban hành để đơn giản hóa 3.664 TTHC, trên tổng số 4.751 TTHC, đạt 64%. Cùng với việc khẩn trương thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC đã được Chính phủ thông qua, các Bộ, ngành, địa phương cũng đã quan tâm kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng các quy định được ban hành mới, tăng cường công khai, minh bạch về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 

H.Liên

 

(Nguồn: http://www.mof.gov.vn)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 130
  • Khách trong ngày: 145
  • Khách online: 49
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính