TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Tin tức Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Yêu cầu minh bạch tiến độ xử lý văn bản
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8042/VPCP-HC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc minh bạch tiến độ xây dựng, ban hành, xử lý văn bản trên mạng dùng riêng của cơ quan hành chính nhà nước.

Ảnh minh hoạ.Nguồn Internet

Để thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Chính phủ, đòng thời từng bước làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện Quy chế và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ công khai trên hệ thống mạng dùng riêng phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung như: Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ công việc do các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Đây là việc tạo công cụ cho các cán bộ, cơ quan khi tham gia xử lý công việc trong mạng thông tin điện tử dùng riêng của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước theo dõi được tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Đây là nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện công khai, minh bạch tiến độ xử lý hồ sơ công việc trong toàn hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm thúc đẩy quá trình xử lý văn bản nhanh hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành nói riêng và hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung; đồng thời góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những vướng mắc có thể nảy sinh do quá trình xử lý văn bản.

 

Các Bộ, ngành, địa phương có thể theo dõi dễ dàng các thông tin từ lúc văn bản được gửi đi và đường đi của hồ sơ đến cấp lãnh đạo quyết định theo quy trình xử lý, quy chế làm việc của Chính phủ và quy định của pháp luật.

 

Thông tin về tiến độ xử lý văn bản sẽ giúp các Bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ. Đồng thời, từng bước làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện Quy chế này.

 

Với việc công khai tiến độ xây dựng, ban hành văn bản, xử lý hồ sơ công việc sẽ trực tiếp giúp các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ kịp thời chỉ đạo việc nghiên cứu, soạn thảo văn bản đảm bảo chất lượng và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Văn phòng Chính phủ hiện đang triển khai từng bước ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp.

 

Trong những năm gần đây, công tác tin học hóa quản lý nhà nước đã các cơ quan nhà nước nỗ lực thực hiện; việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu ngày càng được các ngành, các cấp quan tâm, đẩy mạnh thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết các cơ quan nhà nước đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử.

 

Các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước đều đã có trang/cổng thông tin điện tử. Hầu hết các thủ tục hành chính đã được đưa lên mạng, những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được triển khai sâu rộng tại các địa phương. Điển hình như tại Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, với dịch vụ cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mức độ 4, tỷ lệ xử lý qua mạng lên tới 99,9%; dịch vụ kê khai thuế và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 của Bộ Tài chính có tỷ lệ xử lý qua mạng đạt 100%; tỷ lệ cán bộ thường xuyên sử dụng thư điện tử tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ lên tới 88,7%; ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 67%. Năm 2012, Chính phủ điện tử Việt Nam được Liên hiệp quốc xếp hạng 83/190 nước trên thế giới, tăng 7 bậc so với năm 2010.

 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ quan nhà nước chưa tận dụng có hiệu quả các điều kiện hiện có, để thực sự tạo nên một môi trường làm việc điện tử hiện đại, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian. Tình trạng trao đổi, xử lý công việc bằng hình thức giấy tờ truyền thống gây lãng phí thời gian và chi phí vẫn còn khá phổ biến ở nhiều cơ quan, đơn vị. Việc chỉ đạo, điều hành công việc qua mạng của lãnh đạo các cấp ít được thực hiện. Để từng bước khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành, xử lý công việc, giảm dần việc in ra giấy những văn bản, tài liệu trao đổi nội bộ (như: Thông báo mời họp, báo cáo công việc thường xuyên, tài liệu cuộc họp,…), nhằm đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra đến năm 2015 có 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử.

 

Trong năm 2012, các Bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 25 nghị quyết của Chính phủ (ban hành trong năm 2010) về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính của các bộ, ngành, làm cơ sở cho giai đoạn thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 3.

 

Tính đến ngày 15/6/2012 các Bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa và  đang trình cấp có thẩm quyền ban hành để đơn giản hóa 3.664 TTHC, trên tổng số 4.751 TTHC, đạt 64%. Cùng với việc khẩn trương thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC đã được Chính phủ thông qua, các Bộ, ngành, địa phương cũng đã quan tâm kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng các quy định được ban hành mới, tăng cường công khai, minh bạch về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 

H.Liên

 

(Nguồn: http://www.mof.gov.vn )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Bộ Tài chính: Thông tin tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN 9 tháng năm 2012 (16/10/2012)
Thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp (6/10/2012)
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng (1/10/2012)
Tiếp tục hoàn thiện Nghị định chi tiết thi hành Luật Giá và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giá về thẩm định Giá (1/10/2012)
Bước tiến mới trong hợp tác tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh (26/9/2012)
Kết quả tích cực hơn một năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp: Bước chạy đà cho những năm tiếp theo  (8/7/2012)
Liên Bộ Tài chính – Công thương điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay và dự kiến điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 (8/6/2012)
Bộ Tài chính: Cụ thể hoá các chủ trương cắt giảm chi tiêu công, đảm bảo an sinh xã hội (16/5/2011)
Thu ngân sách Nhà nước có thể giảm hơn 53.000 tỷ đồng (10/5/2011)
Dự toán ngân sách Nhà nước 2011 có gì đáng chú ý? (10/5/2011)
Cắt giảm 1.720,8 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước tại 666 dự án (10/5/2011)
Quan hệ giữa Việt Nam và Australia ngày càng khởi sắc (4/5/2011)
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa được điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước (4/5/2011)
Chưa có chủ trương điều chỉnh giá xăng dầu (4/5/2011)
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung: JBIC là đối tác quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam (4/5/2011)

Trang được mở: 394

Khách trong ngày: 328

Khách online: 64

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang