Xin ý kiến tham gia vào dự thảo

Cập nhật: 24/4/2018 | 2:52:23 PM

Ngày 23/4/2018, Sở Tài chính ban hành Công văn số 249/STC-GCS về việc tham gia ý kiến vào dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản. Đề nghị các đơn vị tải bản mềm và tham gia ý kiến, gửi về Sở Tài chính trước ngày 27/7/2018.

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 179
  • Khách trong ngày: 308
  • Khách online: 42
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính