Xin ý kiến tham gia vào dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh

Cập nhật: 20/12/2017 | 3:01:03 PM

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Sở Tài chính ban hành Công văn số 1129/STC-HCSN về việc tham gia ý kiến vào dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND huyện tham gia để Sở Tài chính hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền.

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 167
  • Khách trong ngày: 293
  • Khách online: 45
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính